top of page

כשחסידי חב״ד השוו רב מהמזרחי להיטלר

אחי ורעי! דע לך שאלו המכונים אצל תנועת המזרחי "רבנים" אינם אלא אוסף של מלחכי פינכה[1]


דהיינו שהם יחפשו למי שיש את הכוח, הכבוד והכסף... להתחנף אליהם, ובפרט הינם ידועים לשמצה כחנפנין לציבור החילוני


וברגע שמישהו ח"ו יעיז לערער על הבנתם המקולקלת ושפלותם הם יתחילו להוציא מפיהם דברי נבלה ובוז על גדולי ישראל שיעיזו להעיר על דרכיהם המקולקות...


והנה דוגמא אחת מיני אלף על איך חכמי ורבני קהילת קודש עדת חב"ד בארה"ק יצאו נגד יהודה ליב הכהן פישמן-מימון שר"י... העיז לפצות פיו נגד קדוש ישראל הרבי הריי"ץ זיע"א, רק בגלל שהזהיר את עדתו מלהתחבר עם כת המזרחיסטנים.


עד כדי כך אותו חוצפן העיז לדבר נגד כ"ק האדמו"ר הריי"ץ זיע"א, שחכמי ורבני קהילת קודש עדת חב"ד בארה"ק, יצאו נגדו בכרוז תחת השם 'מחאה נמרצת' וזו לשונו הק'

'מחאה נמרצת' באספת ראשי עם חכמי ורבני קהלת קודש עדת חב"ד יצ"ו בא"י:

ראשי ומנהלי כולל חב"ד... שמענו בהזדעזעות את מאמרו המחוצף של ה' יהודא ליב הכהן פישמן בעיתון במישור, אשר בו הוא מחרף מערכות אלקים וישראל, כ"ק גאון ישראל וקדושו ראש גולת אריאל מרן אדמו"ר שליט"א מליובויטש,


דברי בוז ונבלה כאלה ראויים לשונאי ישראל מסוגו של היטלר ימח שמו, וראוי לקרוע עליהם, וחרפה היא לעם ישראל שיצא ממנו טיפוס מכוער כזה


למטה מכבודנו לטפל בדבריו המחוצפים ואלו היתה יד ישראל תקיפה היה ראוי לנדוי ושמתא אף שהוא לגלג בפרסום על כוחו של חו"נ, אנן בדידן כמאמר חז"ל שדיא אנגובתא דכלבא[2] וכו', וקב"ה תבע ביקריה דצדקיא


'מחאה נמרצת' נגד פישמן-מימון... דברי בוז ונבלה כאלה ראויים לשונאי ישראל מסוגו של היטלר ימח שמו, וראוי לקרוע עליהם, וחרפה היא לעם ישראל שיצא ממנו טיפוס מכוער כזה

___________________

[1] מסכת פסחים, דף מט ע"א

רב פפא אמר בר מלחיך פינכי


דהיינו מלקק צלחות, לקקן, חנפן, הולך רכיל ומחפש ללקק


[2] מסכת מועד קטן, דף יז ע"א

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page