top of page

הלכות שיפוצים וקבלנים

אחי ורעי! לטובת הכלל הנני מפרסם כאן כמה כללי יסוד הלכתיים שאנשים צריכים לדעת כאשר הם רוצים לשפץ דירתם וכיו"ב


כי רבים חללים הפילה וצער גדול נגרם להרבה יהודים בעקבות כך, עד כדי כך ששמעתי על התפרקות של משפחות, רח"ל


א' דרך ראשונה לזהות מי שמתחזה לקבלן היא ע"י התנהגות חנפנית, הוא מנסה לגרום לך להוריד את המגננות שלך מפניו, ואח"כ יבוא אליך בטענות במהלך השיפוץ, גם סביר להניח שיספר לך על משפחתו כדי שתרגיש סוג של סמפטיה כלפיו.


ב' רק למי שיש רישום ב'פנקס הקבלנים', אם אין יש לחוש שמא מדובר ב'חאפר'


ג' לבדוק שאין לקבלן תיק בהוצל"פ, שמא תרצה לתבוע, ואין על מה.


ד' המלצות מחברים ו/או בדיקת פרויקטים אחרונים, ואפילו לבדוק באינטרנט שמא מופיעים שם פרטים עליו על תביעות.


ה' חוזה מפורט מפורט מפורט, עד הבורג והמסמר האחרון... שמא יטען "לא דברנו על זה, זה לא מופיע" ויתחיל לסחוט כספים.


ו' תשלום לפי התקדמות, אם אין עבודה אז אין על מה לשלם. הגה: ההתקדמות צריכה להופיע בחוזה, ואף לבקש המחאת בטחון במקרה שיש עיכוב ותצטרך להמשיך לשכור את הדירה שהשכרת לאותה תקופה ו/או העבודה איננה מבוצעת כראוי.


ז' רצוי גם אולי לבקש מנהל עבודה מטעמך שהוא ישולם ע"ח הקבלן.


ח' לתת רק המחאות עם השם של הקבלן ולא המחאות פתוחות,... שמא יגלגל את ההמחאות ולא יהיו לכם אח"כ הוכחה שהוא עבד אצלך אם במקרה ותצטרכו להגיע לבית-דין.


ט' אם בכל מקרה נפלת על נוכל שהתחזה לקבלן, קבל באהבה כיסורין מכפרין, ותתפלל להשי"ת שיעזור לך לעבור את התקופה הקשה.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page