top of page

בנועם דרשו מהחרדים ׳בקשו סליחה על קבר קוק׳

אחי ורעי! מדי פעם אנו נתקלים באומללות וברגשי נחיתות המרובים של בעלי הדעות המשובשות, ובפרט של אלו המזרחי שמנסים להציג את עצמם כ׳חרדים' לדבר השם, אבל בפועל כופרים בדב"ק של חז"ל מס' שבת, דף קלח ע"ב

דבר ה' זו הלכה, דבר ה' זה הקץ, דבר ה' זו נבואה


כי בפועל סך הכל מדובר בכך שהסט"א מנסה לחקות את הקדושה 'כקוף אחר אדם' ועוד מצד כך שהם סך הכל מראים עצמם שוב שהם סך הכל יחצ"נים של שיטתם החשוכה והכפרנית המכונה 'אורות'והנה הדברים הכה מגוכחים שהתפרסמו תחת הכותרת 'בנעם דרשו מהחרדים: בקשו סליחה על קבר הרב קוק'

למקור ראשון נודע כי בפגישה שנערכה כבר לפני כמה שבועות בין אנשי דגל התורה לאנשי נעם, במסגרת המשא ומתן להעברת תמיכת המפלגה ליהדות התורה, עלתה בקשה תמוהה מצד אנשי הר המור: לארגן משלחת רבנים ליטאים שתעלה לקברו של הראי"ה קוק ותבקש סליחה על ההשמצות והביזוי שספג לפני ואחרי מותו מצד הציבור החרדי. אנשיו של גפני, שחשבו כי יתבקשו להעביר תקציבים למוסדות הר המור ואף התכוונו להיעתר לבקשה בחפץ לב, נותרו המומים נוכח חילופי הדברים. בשלב זה ביהדות התורה הורידו את הלחץ מהמגעים הרשמיים מול נעם, כאשר לא היה ברור אם ומתי הרב טאו יורה לה לפרוש לבסוף.


והנה כמה דברים מגוכחים בעצם הרעיון האווילי הנ"ל שיצא מבית גליא של טאו וכת דיליה

א. וכי אפשר לכפות מרבנים ליטאים לבקש סליחה.

ב. והרי זה סותר את כל תפיסת עולמם של המזרחי בנוגע ל'כפיה' שהרי אפילו צבי יהודה קוק שר"י היה חבר בליגה למניעת כפייה דתית'[1] והנה באים תלמידיו ועושים בעצמם כפיה דתית בכך שמבקשים מכמה רבנים שיבקשו סליחה על הקבר.

ג. המנהג של ללכת לבקש סליחה על קבר של נפטר הוא משום שלנפטר ישנה איזה קפידה עליהם, ולא נראה שישנה איזושהי קפידה מצד האי"ה קוק שר"י על רבני אגודה, אלא יותר ההפך הוא הנכון שיש לאלו שמכונים רבני המזרחי וכת דיליה לבקש סליחה על קבריהם של גדולי ישראל על כל הביזוי ת"ח שהם עשו מאז ועד היום בכך, ועוד על השיטתם הלא תורתית כלל וכלל.

ד. ועוד יותר המגוכח מכולם 'רבנים ליטאים' למה דווקא ליטאים, אולי יחפשו גם אולי 'רבנים חסידים'... אלא כל זה בא להראות לנו על טיפשותם המופלאה...


השי"ת יצלינו מכת הזו של מפורסמים של שקר מהם ומהמונם בב"א, ובפרט בחודש הרחמים והסליחות שיאמר לצרותינו די ובפרט לצרה הזאת המכונה ציונות/דתית, בב"א

האומללות של המזרחי בכך שמחפשים הכרה 'בנעם דרשו מהחרדים בקשו סליחה על קבר הרב קוק'

_____________________

מתוך ראיון עם הצי"ה קוק לעיתון

"שאלה: ידוע שהרב היה מתומכי הליגה למניעת כפייה דתית.


הרצי"ה: נכון. אמרתי בזמנו לאנשי הליגה כי הם צודקים בהחלט. כפייה דתית אני שונא. באיזה צדק ובאיזה יושר אפשר לכפות דת על אדם? לצערי אחר כך התברר שיש ביניהם שונאי דת... אבל במובן זה הם באמת צדיקים, והייתה בינינו הבנה הדדית. ליד השולחן הזה ניתנו כמה עצות טובות לאנשי הליגה למניעת כפייה דתית. (עפ"ל)


ככל הנראה העצות שנתן על אותה הדרך שבלעם הרשע נתן לבלק, וד"ל.

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page