top of page

עצה טובה בחינוך בשביל להנצל מגזרת הגיוס

אחי ורעי! הנה בימי הפורים הללו שאנו חוגגים את נצחונו על גזרת המן הרשע, אחד מהמנהגים של חג הפורים הוא להתחפש, אבל יש להזהר להתחפש לדברים שאינם רצויים שעלולים אח"כ למשוך עליו רוח שאיננה טובה


והנה מצינו שאחד מגדולי ישראל הזהיר אותנו מלשחק בתחפושת של חיילים, והיא עצה טובה להנצל מגזרת הגיוס (רח"ל) כדאיתא בדב"ק של כ"ק האדמו"ר מגור, רבי יצחק מאיר אלטר זיע"א, כתב בספרו חידושי הרי"ם, על תורה מועדים וליקוטים, גלות וגאולה, עמ' שסז (מובא כמו"כ שיח שרפי קודש ח״ה)

(בשעה שהחלו לגייס יהודים לצבא הרוסים אמר רבינו): כל גזירה עבידא דבטלה, ולא זו הגזירה של גיוס לצבא וזאת משום שהילדים משחקים בחיילים ועי״ז מקבלים עליהם מרות זו.


ומכיוון שגם תנועות יד מגונות נחשבות לאיסור משום זה גם ראוי לחנך את הילדים שלא לעשות צורת אקדח... משום שזה גנאי ועלול להכניס בו מרות כלפי סמכות זו או אחרת, חוץ משל דעת תורתינו הק'


"אלו ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה"א נזכיר" שוטר על סוס רומס יהודים שמוחים נגד הגיוסחנוך לנער על פי דרכו... שלא להתחפש לשוטרים או חיילים


פוסטים קשורים

הצג הכול

למען אחי ורעי! הנה יש לתהות בעניין שמעון ולוי ע"ה, מדוע יעקב אבינו ע"ה כ"כ מעביר עליהם ביקורת קשה, כדכתיב (ברא' מט' ה'): "שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אַחִים כְּלֵי חָמָס מְכֵרֹתֵיהֶם". ופירש"י שם: "כלי חמס" - א

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page