עצה טובה בחינוך בשביל להנצל מגזרת הגיוס

אחי ורעי! הנה בימי הפורים הללו שאנו חוגגים את נצחונו על גזרת המן הרשע, אחד מהמנהגים של חג הפורים הוא להתחפש, אבל יש להזהר להתחפש לדברים שאינם רצויים שעלולים אח"כ למשוך עליו רוח שאיננה טובה

 

והנה מצינו שאחד מגדולי ישראל הזהיר אותנו מלשחק בתחפושת של חיילים, והיא עצה טובה להנצל מגזרת הגיוס (רח"ל) כדאיתא בדב"ק של כ"ק האדמו"ר מגור, רבי יצחק מאיר אלטר זיע"א, כתב בספרו חידושי הרי"ם, על תורה מועדים וליקוטים, גלות וגאולה, עמ' שסז (מובא כמו"כ שיח שרפי קודש ח״ה)

(בשעה שהחלו לגייס יהודים לצבא הרוסים אמר רבינו): כל גזירה עבידא דבטלה, ולא זו הגזירה של גיוס לצבא וזאת משום שהילדים משחקים בחיילים ועי״ז מקבלים עליהם מרות זו.

 

ומכיוון שגם תנועות יד מגונות נחשבות לאיסור משום זה גם ראוי לחנך את הילדים שלא לעשות צורת אקדח... משום שזה גנאי ועלול להכניס בו מרות כלפי סמכות זו או אחרת, חוץ משל דעת תורתינו הק'

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

מאמרים ודא"חים נבחרים

׳מצב הרוח׳ לא טוב... אם צריכים לשקר

November 11, 2019

1/10
Please reload

מאמרים ודא"חים מקושרים
Please reload

עקוב אחרינו
  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר