top of page

לכבוד יומא דהילולת רבי אליעזר ראבינאוויץ זיע״א


רבי אליעזר רבינוביץ זיע"א שקוע בלימודו

אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי אליעזר ראבינאוויץ זיע״א, חתנו של הגדול ממינסק,והנה כמה משבחי אותו צדיק, (ע"מ שנדע למה לשאוף)רבי בנימין בישקא זיע"א (אחיו של הגדול ממינסק), בן אוני, הקדמה

הגדול המפורסם, גן הדסיםרבי אליעזר ראבינאוויץ זיע"א (מובא מתוך הספה"ק מליצי אש, ג' אדר ראשון)

הגה"ק מור"ר אליעזר ראבינאוויץ ז"ל אב"ד מינסק וכו', אחר פטירת חותנו "הגדול ממינסק" נתקבל לאב"ד מינסק, בדורו חשבוהו כאחד המיוחד בין גאוני זמנו, גם הי' רב פעלים בכל עניני הכלל לחם בחרב וחנית נגד פושעי ומשכילי זמנו, והם מררו חייו, וגם רדפוהו בכל מיני רדיפות, והם קצרו חייו, וכתב בעצמו ימים אחדים לפני פטירתו "קצתי בחיי מנגישות ורדיפות על דת תוה"ק מצד הרשעים הללו עיני רואות וכלות ואין לאל ידי להושיע" (ספר האחד אליעזר) וגאון האדיר וצדיק תמים זה נפטר בן ס"ה לימי חייו, ג' אדר ראשון תרפ"ד לפ"ק זיעועכי"א.

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page