top of page

לכבוד יומא דהילולת רבי חנניא יו״ט ליפא טייטלבוים מסיגאט זיע״א

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי חנניא יו״ט ליפא טייטלבוים מסיגאט זיע״א (אבד"ק סיגעט בעל קדושת יו"ט, נלב"ע כ"ט שבט ה'תרס"ד) הנה עלה לתרופה מדב"קמכתב קודש[1] מאת כ"ק האדמו"ר מסיגאט, רבי חנניא יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א

מכתב חוצב להבות אש מאת הגה"ק פאמ"ק

ב"ה. יום א' בשלח תרנ"ח לפ"ק, סיגוט.

כבוד ידידי הרב הגאון המפורסם סיני ועוקר הרים, חמדת הימים, וראש הבשמים, כש"ת מוה"ר ישעי' זילבערשטיין נ"י, אבד"ק קהל יראים בווייצען.


אחדש"ה, כן הגיעני מכתב בשם מעכ"ת, מאת הרבני... על דבר התנועה חדשה מקרוב באה אשר עוזבי התורה מתעוררים לעשות חבורות חבורות בשם חברת אהבת ציון וירושלים, לקנות שדות וכרמים בארצנו הקדושה ולהושיב בהם אחב"י לעבוד את האדמה לאכול מפריה ולשבוע מטובה.


ויען ראיתי מכותלי המכתב כי עוד טרם התחבר הכותב בפועל עם הפושעים והכופרים האלה המתעסקים בדבר זה, כבר זרקו בו שמץ מינות, ופיו הכשילו במכתבו בדברים תצלנה אוזן משמוע, שאומר כי אינו דומה במצרים כשהיינו בקיבוץ אחד היינו ראוי וכדאי לנסים, משא"כ כשאנו מפוזר ומפורד זעיר שם זעיר שם, נחוצים אנחנו להשתדלות טבעית, אמרתי אל תען וגו', ידי אל תהי בו להשיבו, כי לפי דבריו חלילה אבדה תקותנו ונשתקע בגלות ח"ו אם לא נושיע לעצמינו בפעולת ידינו פעולה טבעית.


ולכן אך אל מעכ"ת אשים דברתי. ידוע ידע כי ממר לא יצא מתוק, מהפושעים והכופרים האלה לא יוכל לצמוח טובה וישועה לישראל.


אין כוונתם להיטיב מעמד ומצב אחב"י, אלא להסיר אמונת ביאת משיח מלבבם ח"ו, באמרם כי המה יבנו חורבות ירושלים וישיבו שופטינו כבראשונה וכדומה.


וגם לפה עירנו בא משולח מהם ונשא מדברותיו בתוך קיבוץ אנשים, ובחלקלקות לשונו נסה ליסד חבורה, אבל אני ב"ה עמדתי בפרץ לבל יפק זממו, וכאשר בא כן הלך.


וכבר נשאלתי בזה ממקומות אחרות והשבתי חלילה וחלילה לחבר אל כת הלזו, אשר כל ראשי' המה אפיקורסים וכופרים[2].


לזה יאבה כהדר"ג להזהיר את הרבני המו"ל הנ"ל: השמר והזהר לצעוד צעד כזה, ואל ידבר דבר אף חצי דבר בהעלה תל תלפיות מזה, לבל נצטרך להרעיש עליו. וה' הטוב יבנה ביתינו וישיב שבותינו במהרה בימינו.


דברי המצפה להרמת התורה וקרן ישראל על ידי ישועת ה' במהרה בקרוב באהבה,

חנני' יום טוב ליפא טייטלבוים

הספה"ק קדושת יום טוב על התורה

__________________________

[1] מכתב זה נכתב להגה"ק רבי ישעי' זילבערשטיין זצוק"ל אבד"ק ווייטצען שהי' מפקח על הקובץ 'תל תלפיות', אשר בשאלה שנכתבה בקובץ 'תל תלפיות' בענין הציונות, היתה נראית דעת הכותב נוטה לדעת הציונים רח"ל, וכותב לו רבינו דברים כדרבונות על אודות כפירת הציונות האומרת לגאלנו בכח עצמנו, וכי "אין כוונתם להיטיב מעמד ומצב אחב"י, אלא להסיר אמונת ביאת משיח מלבבם ח"ו", ומורה לו להזהיר שלא ידברו עוד מזה כלל, (נדפס בתל תלפיות תרנ"ח עמ' 84 , משכנות הרועים עפ"י כת"י ח"א עמ' רי"ג).

כמו כן ידוע מה שאמר בנו מרן רביה"ק מסאטמאר זצוק"ל שמלחמתו זו בציונים קיצרה ימיו ושנותיו.


[2] כפי שנראה בחוש, רק עיין נא בחומר הלימודים שיוצא ממשרד (חוסר) החינוך...

פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page