top of page

׳הגשר׳ שעליו היו אמורים החילוניים לעבור

אחי ורעי! דע לך שבעלי הדעות המשובשות כדי להצדיק את קיומם מדברים גבוהה-גבוהה, אבל בסופו של דבר מגיעים נמוך-נמוך.


ולרוב טענותיהם מדוע נוהגים קולות בקיום תורה ומצות נובע מסיפורי דמיונות מרובים, ללא שום ביסוס הלכתי, אלא פשוט שהינם 'מדומיינים'


למה הנני מתכוון, אביא דוגמא לכך מתנועת המזרחי שהרי ההצדקה שלהם להתחברות לפורקי עול תורה ומצות הם מצדיקים ע"י כך שהינם טוענים כי הם יהוו גשר שעליו יעברו החילוניים – ב"דרכי נועם", ויאמצו את תורת ישראל. (עפ"ל) אבל בפועל אירע ההיפך הגמור.


בעצם התהליך שהתרחש בשביל שהחילוני יסכים לעבור בגשר היא ע"י פיתויים זולים דהיינו בכך שהורידו את הרף של קיום תורה ומצות והיהדות באופן כללי עד לרמה של מינות ואפיקורסות בשם 'אהבת ישראל' ו'אחדות'.


ופועל יוצא מכך שהגשר שיצרו המזרחי שימש לכך שהם נחשפו לחילוניות הכפרנית והדרדרו לכך שנהיו חילונים, והנוער מהמזרחי נוהה בהמוניו לכיוון של החילוניות, רח"ל.


אזי שהגשר באמת נבנה, אבל הוא לא עזר להבאת יהודים לקיום תורה ומצות אלא לדלדול בקיום תורה ומצות ואף גרוע מכך להורדת רף יהדות, לזיופה של היהדות


וכנהוג אצל בעלי הדעות המשובשות, מכיוון שהם מתפרנסים מלשקר בתורה לכן נוח להם להמשיך עם השקר.

׳הגשר׳ שעליו היו אמורים החילוניים לעבור, אבל עדיין לא עברו, וגם העביר לכיוון השני

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page