top of page
חיפוש

לכבוד יומא דהילולת האדמו״ר רבי יוסף יצחק שניאורסאהן זיע״א


כ"ק האדמו"ר מחב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן זיע"א

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת כ"ק האדמו"ר מחב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן זיע"א, בנו של כ"ק האדמו"ר הרש"ב זיעועכי"א, כמה עלים לתרופה מהמחלות שפוקדות את דורנו אנו


כ"ק אדמו"ר מחב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן 'הריי"ץ'[1] זיע"א, לקוטי דיבורים ח"ג, פיס' יא, עמ' 578

החסיד ר' שלמה, הנקרא ״ר' שלמה לעקעכמאכער״, שמע מדודו ר' גבריאל נושא-חן[2], אחת מהתורות הראשונות ששמע מאדמו״ר הזקן נ״ע: ״אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך״ וגו'. לכאורה - מה החידוש, והיה צריך לומר ״שהבאתיך" שהוא חידוש גדול יותר, כמו שכתוב "ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי״?
ותירץ: לגלות אין האדם הולך ברצון עצמו, קיים סדר השתלשלות שלם של סיבות, שהקב״ה מסבב הסיבות מביא יהודים בגלות לשם כוונה.
ואילו לצאת מן הגלות, רוצה האדם בעצמו, אלא שלא יודעים איך לצאת ולאן ללכת, לשם כך זקוקים להוראה מלמעלה, זהו ״אשר הוצאתיך״.


כ"ק אדמו"ר מחב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן 'הריי"ץ' זיע"א, לקוטי דיבורים ח"ד, עמ' 933

לא מרצוננו גלינו מארץ ישראל, ולא בכוחותינו אנו נשוב לארץ ישראל. אבינו מלכנו יתברך הגלנו מאדמתינו ושלח אותנו בגלות, והוא יתברך יגאלנו ויקבץ נדחינו.
אבל זאת ידעו כל העמים אשר על פני האדמה: רק גופותינו ניתנו בגלות ובשעבוד מלכויות, אבל נשמותינו בגלות לא ניתנו ובשעבוד מלכויות לא נמסר.
חייבים אנו להכריז גלוי לעין כל, אשר בכל הקשור לדתנו, לתורת ישראל מצותיה ומנהגיה, אין מישהו יכול לכפות עלינו את דעתו ואין שום כח של כפיה רשאי לשעבדנו.כ"ק אדמו"ר מחב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן 'הריי"ץ' זיע"א, ספר השיחות תש"ג (השווה לדב"ק באגרות-קודש אדמו"ר מוהריי"צ, אגרת ה'ק"ו [תחלת כסלו תרפ"ב).

בארץ ישראל נמצאים בגלות בין יהודים שהיא קשה הרבה יותר, להיות בגלות אצל רשעי ישראל קשה מאשר אצל רשעי אומות העולם.
הגלות בין גוים טובה יותר מהגלות בין יהודים. הגוי מחזיק את הגוף בגלות אבל עסק אין לו עם הנשמה היהודית. אבל הרשע היהודי מכניס את הנשמה היהודית בגלות ומבקש לטמא את הנשמה וכו'.
חלק מסוים מרשעי ישראל שהתאספו בארץ ישראל מחפשים לטמא את הנשמות היהודיות לטמא את קדושת הארץ, לטמא את לשון הקודש. והתגברות הקליפה היא גדולה כל כך שהם מחפשים לינוק מן הקדושה באמצעות שמות של לשון הקודש, שהם קוראים למוסדות הרשע שלהם בהם הם משמדים ילדי ישראל, הם רוצים - היו לא תהיה - להכחיד את הניצוץ היהודי בילדי ישראל.
בלשון הקודש שבה ברא הקב"ה את עולמו ונתן לנו את התורה, הם מדברים דברי חול ואיסור, מעלה אחת בכך שהוסיפו הרבה מילים חדשות עד שאין זה לשון הקודש, והלואי שהיו מוסיפים עוד יותר מילים, עד שלא ישאר בשפתם שום מילים של לשון הקודש, אז לא תהיה לקליפה יניקה מהקדושה.
אלה שנמצאים כאן יכולים להיות שבעי רצון על שלא נמצאים שם בארעא דישראל הגלותי, שהאנשים היראים הגרים שם הם עבדים תחת ידי פריצי עמך.
על פי שכל אנושי צריכים להיות מרוצים שאין נמצאים תחת גלותם. ברור כי קודם ביאת המשיח מוכרחה להיות טהרת הארץ מעושי התועבות.


ויש עוד הרבה מאוד מה להביא, ומי שירצה להרחיב בעניין רם ונישא זה יוכל לע"ע עוד ממקצת דב"ק בספה"ק עבודת משכנות הרועים, חודש שבט


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1] י"ב בתמוז ה'תר"מ - ביום השבת, י' בשבט ה'תש"י, מנו"כ בבית העלמין 'מונטיפיורי', בניו יורק.


[2] ר' גבריאל נושא חן זיע"א - נולד בשנת ה'תצ"ו, בוויטבסק. למשפחה מיוחסת ומכובדת. בגיל צעיר התייתם מאביו, ובהגיעו לגיל הנישואין שידכו אותו ראשי העדה בוויטבסק עם מרת חנה רבקה זתע"א, שהיתה גם היא ממשפחה מכובדת ומיוחסת, ובמשך תשע שנים ישב על שולחן חותנו ושקד על לימוד התורה, בשנים אלו היה מהתלמידים הראשונים של אדמו"ר הזקן שהתגורר אז בוויטבסק אצל חותנו וחותנתו, וכאשר ייסד אדמו"ר הזקן זיע"א, את דרך חסידות חב"ד בשנת ה'תקל"ב, היה מהראשונים שהתקשרו אליו, וקיבלו על עצמם את עול הנהגתו. בעקבות פטירת חותנו הוכרח להתחיל לעסוק במסחר, והצליח מאוד בשנים הראשונות למסחרו, אך בעקבות הצטרפותו לתנועת החסידות החלו משפחתו לרדוף אותו והטילו עליו חרם, כשהם אוסרים על בני העיר לסחור עמו, דבר שהוביל להתדרדרות בעסקיו ואיבוד רכושו. מלבד מצבו הכספי הדחוק, שנים רבות לא זכה להביא ילדים לעולם, עד למקרה מופלא בו אדמו"ר הזקן זיע"א, הטיל עליו להביא סכום גדול לצדקה, ואשתו משכנה לצורך כך את תכשיטיה, וקיבלה תמורתם מטבעות אותם הבריקה בעמל רב כדי להדר במצוות הצדקה, ולהראות שהיא נותנת בשמחה ולא מצטערת על תכשיטיה. כשאדמו"ר הזקן זיע"א, ראה באיזו מסירות מקיים הזוג את מצוות הצדקה, ותורם סכום גדול כל כך למרות מצבו הדחוק, ועוד עושה זאת בשמחה, בירך אותם בבנים ובנות ובאריכות ימים, ואף הורה לו להתחיל לעסוק במסחר במרגליות, והעניק לו ברכה נוספת להצלחה בפרנסה. עיסוקו במסחר היהלומים הביא לו הצלחה רבה, והוא קנה לעצמו שם טוב בכל הסביבה, דבר אותו ניצל בשנת ה'תקפ"ז להקלת תנאי מאסרו של אדמו"ר האמצעי, ובשנת ה'תר"ה הציל את החסיד רבי חיים יהושע מקאליסק זיע"א, שהתעסק בהצלת הקנטוניסטים ובפדייתם מידי החוטפים. כברכתו של אדמו"ר הזקן זיע"א, האריך ימים, ונפטר בשנת ה'תר"ו.

פוסטים קשורים

הצג הכול

נפל דבר בישראל

למען אחי ורעי! נפל דבר בישראל ביום שלישי, ערב חג השבועות, בשעה 12:58 הצביעו חברי הקואליציה כולל כל חברי הכנסת הלכאורה ''החרדים" על החלת דין רציפות לחוק הגיוס של גנץ מהכנסת הקודמת יו''ר הכנסת הכריז שבר

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page