top of page

הפלורליזם המחשבתי של בעלי הדעות המשובשות

למען אחי ורעי! דע לך שאצל בעלי הדעות המשובשות ישנה שיטה להציג כל דבר איננו החלטי בפרט בנוגע ללימוד תורתינו הק' דהיינו שבמקום 'לקבוע במסמרות של ברזל' עקרון של תורה ויראת שמים הינם מעדיפים את ה'פלורליזם' דהיינו כפי שנתקלתי כמה פעמים שכאשר בעלי הדעות המשובשות נוהגים להשיב לי בצורה מאוד טבעית (כי כך שטפו להם את המוח), ביטויים כגון:


"אז מה אם אותו ראשון ו/או אחרון אמרו כך" (עפ"ל)

(אבל אם ח"ו יאמרו על הע"ז שלהם את הביטוי "אז מה" ישר יקפצו ויטענו ביזוי ת"ח)

או


"לא שמעתי אף פעם על אותו ראשון ו/או אחרון, אז איננו חשוב" (עפ"ל)

(דהיינו שהוא מצמצם את עולם התורה לפי הבורות התורנית שלו)


ובכל מקרה מכיוון שאין חשיבות כ"כ לאותם שיש להם גדר של 'ליצני הדור' מצינו דבר מה מעניין שהם מרבים לדבר על הפלורליזם המחשבתי


אבל יש להבין כי כאשר הם טוענים דבר מסוג זה כוונתם היא רק לגבי הטווח של 'קוק והמזרחי' עד 'המשכילים', ובדרך עוברים דרך 'גדולי האומה' שזה מעין תחליף ל'גדולי הדור', ולעוד כמה 'שחקני כדורגל' ו'ידוענים' נוספים למיניהם.


אבל מהחזו"א ועד נטורי קרתא הם יעקמו את האף, כי זה נוגד לתפיסת העולם הכביכול תורנית הליברלית שהמציאו להם


וכדב"ק של רבי משולם דוד סולובייצ'יק שליט"א, תורת חיים ﬠל אבות ﬠמ' רצז

אמר הגרמ"ד הלוי שליט"א: האמת כי כל אחד ואחד הוא קנאי, לא ימלט מזה, אלא שכל או"א הוא קנאי ﬠל מה שנוגﬠ ללבו מיוחד, הנה גם הציונים והמזרחים למיניהם הם קנאים במלא מובן המילה, אלא שכל קנאתם הוא שלא יחסר מהﬠושר והממשלה שלהם, ויסוד קנאות זו מקורה ממדות רﬠות.
ויש קנאי אך ורק לכבוד השם, וחיי ﬠצמו חי בﬠניות ודחקות וכל קנאותו הוא רק לכבודו יתברך.
המזרחים אומרים שאנחנו הקנאים והם המתונים, אולם האמת הוא כי לגבי ﬠצמם הם הקנאים הגדולים ביותר. אילו היו יכולים להמית לאיש הﬠומד כנגדם מרﬠב היו ממיתים אותו[1], ולא ﬠוד אלא שכבר ﬠשו פﬠמים רבות, ﬠד אנכי בזה, והם שקוראים לﬠצמם המתונים.ומכיוון שכך הרי זה מובן מדוע נוהגים כך:

א'. גדולה שנאה ששונאין עמי הארץ לתלמיד חכם יותר משנאה ששונאין עובדי כוכבים את ישראל ונשותיהן יותר מהן (מסכת פסחים, דף מט ע"ב).

ב'. למדתי בעבר אצל 'המזרחי', ומכיוון שיש לי ידיעה נרחבת באסמכתאות שלהם והבנה בכך שהינם אסמכתאות מסולפות ושיקריות.

ג'. אין להן מה לענות ולכן הן סותמין פיהן.

ד'. הם רק מנסים לתקוף אותי בעקיפין, ולא ע"י פרסום (שלילי), אחרת הדבר יגרום להן נזק תדמיתי – בדרך כלל הם תוקפים אותי ע"י הלשנות ולשון-הרע.

________________

[1] עיין ערך 'פינוי ימית' 'פינוי גוש קטיף' 'פינוי עמונה חלק א' וכן הלאה


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page