דרכם של נביאי האמת והצדק

דרכם של נביאי והצדק מלבד לרומם את העם לעבודת השי"ת, היתה בין היתר מאבק נגד שלטון המושחת מבחינה מוסרית, שהרי לכל אורך ספר מלכים אנו רואים מאבקים של הנביאים נגד השלטון ותוכחה נגדו הכיצד הם מדרדרים את האומה הישראלית עד כדי כך לחורבנות בתי מקדשינו


לאפוקי מדרשות הדופי המלאות עמארצות של בעלי הדעות המשובשות שכביכול יש לתת 'כבוד מלכות', ולמדו בצורה משובשת מאליהו הנביא, מדכתיב מלכים א, פרק יח פסוק מו

ויד ה' היתה אל אליהו וישנס מתניו וירץ לפני אחאבובפירוש רש"י, שם

"ויד ה'" - (תרגום) רוח גבורה מן קדם ה' נתלבש כח לרוץ לפני המרכבה ברגליו שלא ילך אחאב יחידי שחלק כבוד למלכות (מכילתא ילקוט שמעוני רמז ריז)וביאר שם המלבי"ם זיע"א, שם בחלק באור הענין

וישנס - כי מאז נטה לבו אל אליהו ולכן כבודו כמלך כי שב באותו שעה וחשב לקרבו לעבודת ה', ומ"ש ויד ה' היתה אל אליהו - הוא כח וגבורה לרוץ לפני מרכבתו:


אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו
  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
תמוך בפעילות
והוצאה לאור
nedarim.png