top of page

דרכם של נביאי האמת והצדק

דרכם של נביאי והצדק מלבד לרומם את העם לעבודת השי"ת, היתה בין היתר מאבק נגד שלטון המושחת מבחינה מוסרית, שהרי לכל אורך ספר מלכים אנו רואים מאבקים של הנביאים נגד השלטון ותוכחה נגדו הכיצד הם מדרדרים את האומה הישראלית עד כדי כך לחורבנות בתי מקדשינו


לאפוקי מדרשות הדופי המלאות עמארצות של בעלי הדעות המשובשות שכביכול יש לתת 'כבוד מלכות', ולמדו בצורה משובשת מאליהו הנביא, מדכתיב מלכים א, פרק יח פסוק מו

ויד ה' היתה אל אליהו וישנס מתניו וירץ לפני אחאבובפירוש רש"י, שם

"ויד ה'" - (תרגום) רוח גבורה מן קדם ה' נתלבש כח לרוץ לפני המרכבה ברגליו שלא ילך אחאב יחידי שחלק כבוד למלכות (מכילתא ילקוט שמעוני רמז ריז)וביאר שם המלבי"ם זיע"א, שם בחלק באור הענין

וישנס - כי מאז נטה לבו אל אליהו ולכן כבודו כמלך כי שב באותו שעה וחשב לקרבו לעבודת ה', ומ"ש ויד ה' היתה אל אליהו - הוא כח וגבורה לרוץ לפני מרכבתו:

רבי יואל טייטלבוים מסאטמר זיע"א מנביאי האמת והצדק

אילו היתה דמוקרטיא בזמן ירמי' הנביא ע"ה היה אומר ח"ו שילכו להצביע
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page