top of page

כל העדה כולם קדושים

כיצד קרח החל מחלוקתו עם משה ואהרן, פשוט מאד....


ספר במדבר, פרק טז, פס' ג

וַיִּקָּהֲלוּ עַל משֶׁה וְעַל אַהֲרֹן וַיֹּאמְרוּ אֲלֵהֶם רַב לָכֶם כִּי כָל הָעֵדָה כֻּלָּם קְדשִׁים וּבְתוֹכָם ה' וּמַדּוּעַ תִּתְנַשְּׂאוּ עַל קְהַל ה'


דהיינו קודם כל באים כביכול לטובת העם ע"י דיבורים של "אהבת ישראל" "דאגה לכלל ישראל", "אהבת הבריות" "הסגולה הישראלית" "כולם קדושים" "קהל ה'" "עבד לעם קדוש" וכיו"ב


אבל כל זה זה רק ע"מ לגרום צרות לאומה הישראלית, ולגרום לשיבוש סדרי בראשית, של מי שאמר והיה העולם, כדאיתא בזוה"ק, בראשית, דף יז ע"א

כגוונא דא מחלוקת קרח באהרן שמאלא בימינא. אסתכל משה בעובדא דבראשית. אמר לי אתחזי לאפרשא מחלוקת בין ימינא לשמאלא. אשתדל לאסכמא בינייהו. ולא בעי שמאלא ואתקף קרח בתוקפיה. אמר ודאי גיהנם בתוקפא דמחלוקת שמאלא אצטריך לאתדבקא (ס"א לעילא ולאתכללא בימינא) הוא לא בעי לאתדבקא לעילא ולאתכללא בימינא, ודאי יחות לתתא בתוקפא דרוגזא דיליה.


ועל דא לא בעי קרח לאסכמא האי מחלוקת בידא דמשה בגין דלא הוה (ל"ג ע"א) לשם שמים ולא חייש ליקרא דלעילא ואכחיש עובדא דבראשית. כיון דחמא משה דהוה מכחיש עובדא דבראשית ואתדחא איהו לבר, כדין ויחר למשה מאד.


מחלוקת קרח ועדתו מתחילה קודם כל בטענת אהבת ישראל


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page