top of page

מפקיר את דמכם כחיות השדה

אחי ורעי ישנם כמה ביאורים לדברי הגמרא במס' כתובות לגבי העונש על העברה של השבועות, כדאיתא במסכת כתובות, קיא ע"א

בצבאות או באילות השדה אמר רבי אלעזר אמר להם הקב"ה לישראל אם אתם מקיימין את השבועה מוטב ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה

בעקבות האסון הנורא שקרה והאשמות והדיונים סביבו יש לשים לב לחזרה הטקסית...

שבד"כ היחס של "סמוך על סמוך" וכיו"ב הם מובנים בחברה הישראלית, כי היחס כלפי הציבור שאפשר להפקיר אותם "בשר תותחים", ואף אחד לא מחפש לתקן את המושגים המעוותים הללו, כי זה אומר שיהי' צורך בהעפת "מקורבים לצלחת"...

ורק לאחר "לחץ ציבורי" שאז כבר אין ברירה שמחפשים את "הש"ג אשם" וה"שעיר לעזאזל" התורן שיקח את האחריות, ומחפשים "להקהות את החושים", כדי שלא לזרוק את ה"מקורבים לצלחת".

וישנם לא מעט מה שקרוי בשפה העברית "מחדלים" "אסונות" "טעיות אנוש" שקרו, ויש לשים לב שניתן ללמוד ביאור נוסף לגבי אותה גמרא

שהדיוק שיש ללמוד ש'מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה' דהיינו שה"מתיר" הינו שמפקיר את הדם של יהודים ע"י יהודים, ה"י

מסכת כתובות

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page