top of page

עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו

רבים מבעלי הדעות המשובשות, ונוהגים לבסס דעותיהם לפי הבנתם המשובשת בדברי ראשונים ואחרונים, ומנסים להמציא דברי שטיות ע"מ להלהיב תמימי דעים ע"י דרשות של דופי בתורתינו הק', ע"מ להצדיק בעיניהם ו/או בעיני המסכנים שאותם הם מרמים.


דוגמא לכך היא ניסיון להמציא סוג של עבודת השם הנקראת 'חקלאות' והסיבה שהם טוענים כך היא ע"מ לגורם לכך שאנשים יפנו לאותה עבודת חלקאות ע"מ לשרש אצלם את הטעות שנוהגים לטעון 'מצות ישוב ארץ ישראל' ולא ע"מ באמת לקיים "מצוה" זו אלא בשביל לגרום לכך שישתעבדו למדינה.


ולא עוד אלא כי אינם באמת הדרך הנכונה לעבוד את השי"ת לכן ממציאים להם דרכים חדשות בשביל "להרדים" את עמכה בית ישראל, רח"ל


והנני מרחיב כאן היריעה במקצת מהדעה נכזבה של בעלי הדעות המשובשות - ועוד שישנה מעין הערצת יתר, סוג של ע"ז של גילוי ה' דרך עבודת האדמה, ולא עבודת ה', שהרי כמובן מלבד אחרי שסיימו לעבוד את גילוי ה' שמופיע דרך הצבא, מחפשים דרך "עבודת אדמה" משום כמובן העיוות שהם מכנים "מצות ישוב ארץ ישראל" - שכביכול טעונים והנני מצטט:


"מתוך דברי התורה שבכתב ושבעל פה אנו למדים שעם ישראל על פי תכונתו המקורית מיועד להיות עם חקלאי... לא אל עם של סוחרים, בנקאים ותעשיינים.


התורה מדברת, אלא על "עם-חקלאי" (עפ"ל) דהיינו שהתורה ניתנה ל'עובדי אדמה' כבר מתחילים בעבודת אדמה דהיינו 'בנטיעה של חולין' אזי כבר הדבר להפשיט את לבושי הק' או להיות כפוף ל'ציונים' ובוא יבוא אחריו ברינה.


והנה מה שאמר 'מתוך דברי התורה שבכתב ושבעל פה אנו למדים וכו'' הרי מכאן יש ללמוד שאם אמר כך אזי שאיננו בקי כלל וכלל בתורה שבכתב ובתורה בבע"פ, ומי שחושבו למאן דאמר הרי הוא כסיל יותר גדול ממי שאמר כך.ספר דברי הימים ב, פרק כו, פס' ט-י

(ט) וַיִּבֶן עֻזִּיָּהוּ מִגְדָּלִים בִּירוּשָׁלִַם עַל שַׁעַר הַפִּנָּה וְעַל שַׁעַר הַגַּיְא וְעַל הַמִּקְצוֹעַ וַיְחַזְּקֵם:

(י) וַיִּבֶן מִגְדָּלִים בַּמִּדְבָּר וַיַּחְצֹב בֹּרוֹת רַבִּים כִּי מִקְנֶה רַּב הָיָה לוֹ וּבַשְּׁפֵלָה וּבַמִּישׁוֹר אִכָּרִים וְכֹרְמִים בֶּהָרִים וּבַכַּרְמֶל כִּי אֹהֵב אֲדָמָה הָיָה: סרש"י הק' זיע"א, שם

כי אוהב אדמה הי' - מפורש בב"ר ב' להוטים אחרי אדמה היו ולא נמצא בם תועלת הוא וקין:


[ונראה לי בסייעתא דשמיא שאם אותם בעלי דעות משובשות טוענים שהאומה צריכה להתעסק ב'עבודת אדמה' אזי זה מעיד עליהם שהם משורש קין]
מס' יבמות, דף סג ע"א

ואמר רבי אלעזר: עתידים כל בעלי אומניות שיעמדו על הקרקע, שנאמר: (יחזקאל כ"ז) וירדו מאניותיהם כל תופשי משוט מלחים כל חובלי הים על הארץ יעמדו. ואמר ר' אלעזר: אין לך אומנות פחותה מן הקרקע, שנאמר: וירדו.מדרש בראשית רבה, פרשת נח, פרשה לו

"איש האדמה" שלשה הם שהיו להוטים אחר האדמה ולא נמצא בהם תוחלת, ואילו הן קין נח ועוזיהו, קין היה עובד אדמה (בראשית ד ב) נח ויחל נח איש האדמה, עוזיהו אכרים וכורמים בהרים ובכרמל כי אוהב אדמה היה (דה"ב כו י). איש האדמה שעשה פנים לאדמה שבשבילו נתלה לה אדמה ושמילא פני אדמה, איש האדמה בורגר לשם בורגרותה. אמר ר' ברכיה חביב משה מנוח, נח משנקרא איש צדיק (בראשית ו ט) נקרא איש אדמה, אבל משה משנקרא איש מצרי (שמות ב יט) נקרא איש האלהים (דברים לג א), מנוח דהוה סופיה אלום.
רבי שמואל ב"ר אברהם לניאדו 'בעל הכלים' זיע"א, כלי פז על ספר ישעי', פרק סא' פסוק ה'

ולעד"ן[1] ועמדו מעצמם וברצונם יעמדו הזרים ורעו צאנכם לא בהכרח כי המשרת בעל כרחו יעשה השירות ההוא גרוע וההכרח לא ישובח. או אמר ועמדו שהעמדה תהיה להם רעיית צאנכם שאל"כ לא היה להם מציאות והעמדה אבל לשרת אתכם יתקיימו הזרים. ולזרים נתן מלאכה קלה של הרעייה אבל לבני נכר שהם יותר רשעים ישתעבדו יותר במלאכת עבודת קרקעות ובני נכר איכריכם וכורמיכם.רבי נחמן מברסלב זיע"א, ספר המידות, ממון, פיס' מו

מי שלהוט אחר עבודת אדמה, בודאי אין בו תועלת:כ"ק האדמו"ר ממונקאטש, רבי חיים אלעזר ב"ר צבי הירש שפירא זיע"א, חיים ושלום עה"ת, פר' וישב, עמ' קמא


וגם המסורה 'איכה היתה לזונה', (היינו קריה נאמנה ירושלים, שנהפכה בעונותינו הרבים בידי הציאניסטע"ן והכתות הדומים להם מיזראחיסטען, אגודיסטען, יושוביסטען, קודם ביאת המשיח, ומקויים כתוב זה איכה היתה לזונה קריה נאמנה, במלא מובן המלה, גם בגשמיות על די בנות ציון ותבאו ותטמאו את ארצי (ירמיה ב, ז), ומכחישים גם כן ביאת גואל צדק על די נס, רק על ידי עבודת שדה וכרם רוצים להסית ולהדיח את בני ישראל שיהיה מזה התכלית), וזהו גם כן הנסיון נגד מלכות בית דוד שיתגלה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון:ובעזהי"ת נזכה לעמוד בנסיון הזה מפני המפורסמים של שקר שמנסים להסית ולהדיח אותנו לעבודה הזרה החדשה שהמציאו להם המכונה 'עבודת אדמה' ולהיות 'עם חקלאי', ע"י משיח צדקנו שיבוא במהרה ויגאלנו מהם ומהמונם, בב"א.

"אבל לבני נכר שהם יותר רשעים ישתעבדו יותר במלאכת עבודת קרקעות"

-------------------

[1] ולעד"ן - ר"ת 'ולעניות דעתי נראה'

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page