top of page

רב דאקטאר

מדי פעם נתקלים אנו ביצורים שמכונים 'רב דאקטאר' שלא הספיק להם התפקיד של 'רב בישראל' אלא שחשבו לעצמם שהם צריכים עוד שיתוף לתורתינו הק'... ולא סתם 'דאקטארים' אלא התואר ד"ר מיוחס ל'מדעי היהדות' דהיינו שבאקדמיא החליטו שהם צריכים להגדיר את היהדות בצורה מדעית לפי התפיסת עולם של פרופסורים למיניהם, רח"ל


ולא רק אלא מכיוון ש'מלכות המינות' רוצה לעקור את היהדות כפי שלבן הארמי ביקש לעקור את "הכל" – דהיינו בחינה של "בכל מכל כל", כי "כל" זה ספירת היסוד - שמירת הברית - דהיינו בחינת הצדיק יעאע"ה, דהיינו להכניס בו קרירות בקיום תורה ומצות, רח"ל - ויש בכך עוד רמז בכך שיעאע"ה אמר "עם לבן גרתי ותריג מצות שמרתי" דהיינו ששמר עליהם מפני הקרירות של לבן כדי שלא יכניס בקיום התורה קרירות, אלא שמר עליהם וקיים אותם בחמימות וחיות.


ונחזור לענייננו וע"ז נאמר בין היתר דב"ק של חז"ל במסכת קידושין, דף פב ע"א

טוב שברופאים לגיהנום


משום שאותם "רב דאקטארים (רופאים)[1]" שמנסים כביכול לרפא את התורה מ'יראת השמים' שלה ע"י 'לימודים זרים' שמכניסים את צורת הלימוד של האקדמיא (רח"ל), הם דייקא מגיעים לגהינום

רבנים דאקטארים

----------------------

[1] איתא בספה"ק אמירה יפה

הגה"ק מלבי"ם זצ"ל אמר יש ד"ר "רופא חולים" היינו ד"ר למעדיצין, ויש ד"ר "מתיר אסורים" שמתיר את האיסורים היינו ד"ר רבינער.

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page