top of page

פאליטיק גימטריא עמלק

כאשר רבי אהרן ראטה זיע"א כתב לנו בספה"ק שומר אמונים,מאמר האמונה, פרק ב'

וכן מכלל זה שלא לעסוק ח"ו בפאליטיק, כי פאליטיק כמספר עמלק, שהוא היסוד לקרר האמונה ח"ו, ואומרים דעת שלהם, שכך יהא, וכך יהא, וזה יעשה כך, שזה ח"ו ממש כפירה,..

זה לא בשביל דרוש נחמד שצריך לומר ליד שולחן השבת, או בכלל, אלא הסתכלות אמיתי ועמוקה לתוך תופעה שקיימת בעולם, שאחת דינה הוא למחות את זכרה ולומר בפה מלא 'מחו תמחה את זכר הפאליטיק', העמלק הזה שמחפש להטיל ספק (בגימ' עמלק) בקיום הבורא ית' ולומר שכל מיני השתדלויות שעושים הם מנהלים את העולם, שהפוליטיקאי הוא זה שמזיז דברים, ומשנה את המציאות ע"י חוקים, ומשיג תקציבים, דהיינו כסף - דולר (בגימ' עמלק) - ושהוא חושב שע"י כך הוא יפעל כרצונו, ויגרום לשכחת הקב"ה רח"ל.

וכן איתא בדב"ק של הרמב"ם זיע"א, פירוש המשניות, מס' אבות, פ"א מ"י

ואל תתודע לרשות - רשות. זה הוא השלטונות, ואלו שלש מדות יש בהן תיקון האמונה והעולם כי בהעדר המלאכה יצר לו ויגזול ויזנה ובבקשת השררה והרבנות יארעו לו נסיונות בעולם ורעות, כי מפני שיקנאו בו בני אדם ויחלקו עליו יפסיד אמונתו, כמו שאמרו כיון שנתמנה אדם פרנס על הציבור מלמטה נעשה רשע מלמעלה. וכן ידיעת השלטון בימים הקדמונים וקרבתו רחוק היה מאד להנצל ממנה בעולם הזה והיא מפסד אמונתו כי לא ישגיח בדבר רק במה שיקרבהו אליו ואתה יודע ענין דואג ואע"פ שהשליט אשר קרב אליו דואג היה משיח השם ונביא ובחיר השם יתברך:

מהרש"א זיע"א, מסכת סוטה, דף מא ע"ב

כל אדם שיש בו חנופה כו' שנאמר האומרים לרע טוב גו'. דלפי פשוטו הו"ל למכתב על רע טוב ועל טוב רע גו' ומדקאמר לרע ע"כ דרשו האומרים דרך חנופה לאדם שהוא רע טוב ולאדם טוב אומרים רע הוא ודו"ק:

והנני מקוה שהנק' שחרזתי דרך דב"ק של גדולי ישראל תצליח להבהיר ולהשפיע את המציאות שקיימת שיכולה לפעמים לגרום לבלבול, והיא שלפעמים נתקלים באנשים שלבושים כמו חרדים, ואפילו גדלו בבתים חרדים, אבל קיים בהם דבר שנקרא 'פאליטיק', והתבלבלו אחריהם לחשוב כאלו הינם שלוחים של גדולי ישראל, ואולי אף התבלבלו לטעון שאלו ששלחו אותם הם נחשבים לגדולי ישראל, אבל האמת היא שלא, אלא הינם מאותה כת חנפנים שעושים מעשה עמלק, ה"י, ואמנם הם לבושים כמו חרדים ואולי אף יודעים לצטט גמרות ולדבר באידיש, אבל החנפנות היא 'המכה בפטיש' לגביהם כי מחניפים לרשעים ואומרים ל'רשע' 'צדיק' - וכעין שזה המגמה של המזרחי לגבי כל חילוני מצוי לטעון שהוא צדיק, למרות שהוא יחלל שבתות ויבעל נידות וכו', אבל צריך לדון לפי המעשים ולא לפי הפנימיות, דהיינו שאת 'מקושש העצים' לא דנו אותו לפי נשמתו היהודית שנחצבה מכסא הכבוד, אלא לפי מעשיו -

והדרך הכי טובה להעביר נקודה זו היא ע"י תמונות שיביאו דוגמא לא חד פעמית אלא דוגמא שחוזרת על עצמה, ויכול להיות שיתנו לזה הסברים נאותים, אבל התמונות והיחס הדו-פרצופי הנ"ל מעידים שמי ששולח אנשים לכנסת המינות וחושב שהוא עושה למען התורה, אזי שלא עושה למען התורה, אלא בשביל תאוות ממון וכבוד ,ומי שמנסה לדון לכף זכות אזי שיש לו בעצמו בעיה, כי ככל הנראה יש לו בעיה של חנפנות

והנה מי שמחייך חיוך רחב עם מי שכינה אותו 'גרוע יותר מלפיד'

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page