top of page

לכבוד יום ההצלה של העם היהודי החל מידי שנה ביום כא בכסלו

לכבוד חכם רבי יואל טייטלבוים זיע"א, רשכבה"ג, לוחם ה' צבאות שאורו הגדול מאיר לנו באור יקרות את מחשכי הגלות

והנה כתיב בנבואת ישעי' הנביא ע"ה (פרק יב פס' ג) אמר לנו...

וּשְׁאַבְתֶּם מַיִם בְּשָׂשׂוֹן מִמַּעַיְנֵי הַיְשׁוּעָה:

ותרגם שם התנא הק' רבי יהונתן בן עוזיאל ע"ה

ותקבלון אולפן חדת בחדוא מבחירי צדיקיא[1]:

ואכן כן רבינו הק' היינו בחינת 'ממעיני הישועה' מבחירי הצדיקים שממימיו אנו שותים, ולא סתם בחר הנביא לתאר את ה'צדיקים', כ'מעינות' כי ממעין זה שאנו שותים ממנו תליא פורקנא כדאיתא בדב"ק של מרן הריב"ש, רבי ישראל בעל שם טוב 'אור שבעת הימים' זיע"א, באגרת מהבעש"ט זלה"ה

כי בראש השנה שנת תק"ז עשיתי השבעת עליית הנשמה כידוע לך, וראיתי דברים נפלאים במראה מה שלא ראיתי עד הנה מיום עמדי על דעתי... וראיתי במראה כי הס"ם עלה לקטרג בשמחה גדולה אשר לא הי' כמוהו, ופעל פעולותיו גזירות שמד על כמה נפשות שיהרגו במיתות משונות[2]. ואחזתני פלצות, ומסרתי ממש נפשי ובקשתי ממורי ורבי שלי שילך עמי, כי סכנה גדולה לילך ולעלות לעולמות העליונים, כי מיום היותי על עמדי לא עליתי בעליית גדולות כמוהו, ועליתי מדרגה אחר מדרגה, עד שנכנסתי להיכל משיח, ששם לומד משיח תורה עם כל התנאים והצדיקים וגם עם שבעה רועים, ושם ראיתי שמחה גדולה עד מאוד, ואיני יודע לשמחה זו מה הוא עושה, והייתי סובר שהשמחה זו ח"ו על פטירתי מהעולם הזה, והודיעו לי אח"כ שאיני נפטר עדיין כי הנאה להם למעלה כשאני מייחד יחוד' למטה על ידי תורותיהם הקדושה, אבל מהות השמחה איני יודע עד היום הזה. ושאלתי את פי משיח אימת אתי מר, והשיב לי בזאת תדע, בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעינותיך חוצה מה שלמדתי אותך והשגת, ויוכלו גם המה לעשות יחודים ועליות כמוך, ואז יכלו כל הקליפות ויהי' עת רצון וישועה...

ישראל בעש"ט מק"ק מעזיבוש

וחסידות סאטמר שאותה הקים רבינו הק' היא היא אחת ממעינות שממנה אנו שותים, לייחד ולעלות מ"ן, אשת נעורים עם דודה באהבה אחוה ורעות, ויחוד זה לא יכול להיות עם הפרעת השפחות

זיעועכי"א

מרן קוה"ק רבי יואל טייטלבוים זיעועכי"א

----------------------------------

[1] רש"י הק' זיע"א, ישעיה פרק יב פסוק ג

ושאבתם - ותקבלון אולפן חדת. ממעיני הישועה - כי ירחיב לבם על ידי ישועה הבאה להם ויתגלו להם רזי התורה שנשתכחו בבבל על ידי הצרות:

כי הבקיאים בתורת הסוד הם הינם המביאים הישועה כדאיתא בזוה"ק רעיא מהימנא, אבל האומרים שרק ללמוד תורת הסוד, ושלא ללמוד גמרא שו"ע ונו"כ עם חסידות ומוסר, אינם חכמים בתורת הסוד, והינם מבעלי הדעות המשובשות

וכן נדרש בתהלים פרק לב פס' ט

"אל תהיו כסוס כפר"ד כסו"ס" ר"ת פ'שט ר'מז ד'רוש.

כסו"ס – ר"ת ס'וד ו'רק ס'וד

ובכל זאת כתיב בדרך דרוש

"אל תהיו כסוס כפרד" ס"ת לסוד, שבזה דייקא תלייא פורקנא

[2] ואחת מהם היא בוודאי הקמת המלכות המינות

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page