top of page

לימוד גדול מחג הגאולה שביום כ׳ כסלו

למען אחי ורעי! נהוג בחב"ד לחגוג את ימים י"ט ו-כ' כסלו ולכנותם "חג הגאולה".


אבל הסיבה לחגיגת כ' כסלו, היא הצריכה בירור, שהרי שחרורו מהמאסר מכלא פטרבורג היתה ביום י"ט כסלו, אזי מדוע ג"כ נהגו לחגוג את כ' כסלו


ולא עוד אלא שאמר בעל התניא בעצמו שיום כ' כסלו הוא יותר גדול מיום י"ט כסלו (בית רבי, פרק לב)

והמעשה שהי' כך הי' שביום י"ט כסלו, שחרור אותו מהכלא בפטרבורג, אך בטעות העבירו אותו לבית של מתנגד, ושם המתנגד צעק והתווכח עמו וויכוח סך הכל 3 שעות ואמר לו לחזור על כך שהוא מפיץ חסידות, סופו של דבר בעל התניא השתחרר (נגאל) מביתו של המתנגד ביום כ' כסלו, והתבטא על כך בעל התניא זיע"א, ש"שעות אלו היו קשים לו יותר מכל המאסר"


ומכאן ישנו לימוד גדול מאוד, שלהיות בגלות בין יהודים (3 שעות) זה יותר קשה מאשר להיות בגלות בין גויים (53 ימים)


וכן איתא בדב"ק של רבי משה סופר מפרשבורג 'החתם סופר' זיע"א, תורת משה,דברים דף ט.

יותר אנו בגלות וצרות בין פושעי אומתנו מן גלות אשר אנו גולין בין האומות, ומונים אותנו יותר פושעי בני אומתנו [מאשר מונים אותנו האומות], ורוצים לעקור עיקר תורתנו הקדושה.
בעל התניא זיע"א "שעות אלו היו קשים לו יותר מכל המאסר"
בעל התניא זיע"א "שעות אלו היו קשים לו יותר מכל המאסר"

והדבר פשוט וידוע לכל בר-שכל
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page