top of page

הטזה האנטי-טזה והסינ-טזה לגבי הנשמות עשוקות


התזה של חב"ד לגבי הציונות

​​מכיוון שישנם הרבה שנפלו בפח של הציונות/הדתית ולא השכילו להבין את הבור שנפלו לשם שמצויים שם כל תאוות העולם בחינת 'הבור ריק מים אין בו אלא נחשים ועקרבים'


ישנו עניין גדול להוציא משם את הנשמות עשוקות (נצי"ק) במעמקי הקלי'


אזי השי"ת הי' צריך להוציאם משם


בתחילה שלח השי"ת את חסידות חב"ד ועוד היום בפ"י הצליח להציל נשמות עשוקות, אבל בסופו של דבר הציונות/הדתית נעשה אצלה ועשתה את הדבר הבא


הטזה – דהיינו נהפכו להיות חסידי חב"ד

האנטי-טזה – דהיינו כתבו ודברו נגד חסידות חב"ד

הסינ-טזה – עשו שילוב מוזר כלשהו בין חסידות חב"ד עם הציונות/הדתיתאח"כ שלח השי"ת את חסידות ברלסב אולי הוא יצליח יותר ועוד היום בפ"י הצליח להציל נשמות עשוקות, אבל בסופו של דבר הציונות/הדתית נעשה אצלה ועשתה את הדבר הבא


הטזה – דהיינו נהפכו להיות חסידי ברסלב

האנטי-טזה – דהיינו כתבו ודברו נגד חסידות ברסלב

הסינ-טזה – עשו שילוב מוזר כלשהו בין חסידות ברסלב עם הציונות/הדתיתאזי כעת ע"מ להציל מידי עושקיהם את הנשמות עשוקות ישלח השי"ת את חסידות סאטמר

ובעזהי"ת אולי יצליחו כבר סופית להציל עוד כמה נשמות עשוקות כי אי אפשר לעשות כאן סינ-טזה וגם לא להתעלם ומי כבר יכול לצאת נגד מה שכבר קבלנו במסורת רז"ל עד ימינו אנו ועוד להתווכח עם המציאות, ר"ל.


ורק אז יהי' אפשר לסיים את הבירור האחרון בעזרתו ית' בב"א בשובה ונחת תושעון בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם[1] ולא אביתם

דוגמא לסינ-טזה "חב"ד+ציונות/דתית=וכו' (מתוך עולם קטן גליון מס' 577)

____________________


[1] גבורתכם – דהיינו איזהו הגבור הכובש את יצרו וגו' ולא הפך הגבורה "כחי ועצם ידי וכו'מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page