top of page

ק״ו מס״ת שנכתב ע״י מין

ברוך אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו


הנה קבלנו קבלה אמיתית מהאדמו"ר הקוה"ט מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א, כדאיתא בדב"ק בספה"ק דברי יואל, חד"ת דרשות ופרקי אבות, בלק דף ס"א

ואין ספק שכל מה שבונים הכופרים והמינים לשם כפירה זאת הכל יחרב ויהרס וכדברי הרמב"ם שס"ת ישרף והטעם כדי שלא יזכר עליו שם המין וכמו כן כאן כל מה שבנו המינים הללו הכל יהרס שלא יזכר שמםכ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א, מתוך דבריו בס"ג פרשת בהעלותך תשכ"ז

אין שום ספק שתשרף ויהי' כלה ואבד לפני ביאת המשיח, ביאת המשיח לא תהי' מבלי שלא ישאר שריד ופליט ממלוכה זו זה מוכרח להיות בטל ומבוטל יהודי המאמין בהשי"ת אינו יכול להיות מסופק בכך שיהא אחרת מכך:ועוד נשנה להלכה בדב"ק של אב"ד אוונגוואר, רבי מנשה קליין 'מנשה הקטן'[1] זיע"א, שו"ת משנה הלכות חלק טו סימן ריג

ובדבר אשר הביא בשם הגה"ק דהדבר ברור בלי שום צד ספק דכל אלה הבנינים שבנו המינים והאפיקורסים בארצנו הקדושה ישרפו ויחרבו (ע"י) [לפני] מלך המשיח ולא ישאר מהם שריד ופליט. ק"ו מס"ת שכתבה מין שצריך לשורפו עם האזכרות שבו. (עה"ג עמוד קל"ג). וגם אין לספק מי שמאמין בהשם, שלפני ביאת המשיח כל המלוכה של הציונים מוכרח להבטל בטל ומבוטל כעפרא דארעא.והרי נוסיף שהרי חז"ל אמרו לנו שבעקבתא דמשיחא תהא מלכות של מינות, אזי בוודאי שנוכל להגיד שניתן לגזור אומר שהמדינה הנ"ל תהא נידונת לפי ספר תורה שנכתב ע"י מין.


והנה כבר ראו ראינו מקצת דב"ק שהתקיימו כאשר הבתי אבידן של גוש קטיף, נשרפו ונאבדו, ק"ו מספר תורה שנכתב ע"י מינים, הבתים שנבנו לצרכי מינות, של חירוף וגידוף אלקי ישראל ע"י אמירת הלל בימי אידיהם, ודרישות מפוקפקות של 'אתחלתא דגאולה' 'קץ מגולה' 'מצות ישוב ארץ ישראל' 'עבודת אדמה'

ועוד דרשות של דופי באצטלא של צדיקות...


וכן נראים הניצנים של עוד מבתי המינות שנבנו שקמעא קמעא נהרסים, ע"פ דב"ק של מרן קוה"ט, כן יאבדו כל איוביך ה' ואז ובזכות כך נראה בקרוב בנחמת ציון בבניין ירושלים ובביאת גואל צדק, אמן ואמן.


בית הכנסת בנצרים (צילום אי.פי)

______________________[1] רבי מנשה קליין "מנשה הקטן" זיע"א, נולד בא' בניסן תרפ"ג, אביו הינו רבי אליעזר זאב זיע"א, רב בארליווה שבאזור אונגוואר. למד אצל אביו ואצל רבי יוסף אלימלך כהנא זיע"א באונגוואר (במהלך השואה רצה רבו למנותו לממלא מקומו באונגוואר). אחרי המלחמה הגיע לאמריקא, נישא לבתו של רבי יחיאל גרטנר מלענטשנע זיע"א. בזיווג שני נישא לבתו של רבי דוד שלמה פרנקל זיע"א (מחבר ספר "באר דוד"). בתחילת ימיו באמריקא עזר לאדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג, רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם זיע"א, להקים את מוסדותיו "שארית הפליטה", וניהלם בשנים הראשונות. לימים פתח בית כנסת בבורו פארק בשם 'אונגוואר'. מאז כונה "הרב מאונגוואר", ובהמשך "האדמו"ר מאונגוואר". בסביבות שנת תשמ"ה, יזם את הקמת קריית אונגוואר ברמות אלון. הוא תכנן לעלות לישראל עם סיום בנייתה, אך התעכב באמריקא ועלה רק בשנת תשס"ט. לאחר עלייתו לישראל נסע פעם בשנה לקהילתו בארצות הברית. בשנת תשס"ד, פתח בנו רבי דוד שלמה ישיבה קטנה בקריית אונגוואר. הרב קליין התכתב רבות עם רבי יעקב ישראל קנייבסקי זיע"א. בעהמ"ח של סדרת ספרי השו"ת משנה הלכות, ועוד ספ"קים. נלב"ע בכ"ט באלול תשע"א, ליל ערב ראש השנה תשע"ב, ונטמן בחשאיות בבית העלמין העתיק בצפת ת"ו.

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page