top of page

תפילה מאת רבי דוד יונגרייז זיע"א

למען אחי ורעי! הנה תפילה נפלאה שחיבר רבי דוד יונגרייז זיע"א (ראב''ד ירושלים נלב''ע כ''ג תשרי ה'תשל''ב), דרש בכל שנה ביום אידם אשר בדו מלבם, בשאגת ארי ובדמעות שליש, שכל אחד מחוייב להתפלל בכל יום בשלש תפילות, לביטול המדינה הציונית הטמאה והארורה, העומדים עלינו לכלותינו, ושהקב''ה יצילינו מידם. (הוגה ע''י אחד מגדולי הרבנים מהעדה''ח שליט''א):

'רבונו של עולם, אתה בראת את השמים ואת הארץ, ויצרת אדם בצלם אלקים ובחרת בעם ישראל להיות לך עם קדוש למען ייטב לנו כל הימים.

ונתת את הארץ הקדושה ארץ ישראל לנחלה לאבותינו אברהם יצחק ויעקב, למען נעבד אותך בארץ הקודש ונקים כל המצוות התלויות בארץ. ומפני חטאינו גלינו מארצנו, ואנו מייחלים שתטהר אותנו ותחזירנו לארצנו בתשובה כי מחכים אנחנו לך, מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון, ועינינו תראינה מלכותך.

והנה באו פריצי ורשעי עמנו למרוד בך, והשתלטו על הארץ הקדושה, והקימו מדינה מורדת וסוררת במלכות שמים נגד רצונך, ומיום הקמתה הם מכעיסים לפניך ומדיחים ומסיתים את עמך ישראל להסב לבם אחורנית, אוי אוי, אוי לנו שכבר הדיחו והסיתו המון עם רב מבני ישראל מלפניך, ועדיין ידם נטויה להשמיד ולהסית עוד נשמות מבני ישראל רחמנא ליצלן.

אנא ה' בטל ועקר ושבר במהרה מדינה זו מן העולם, ולהבה תלהט רשעים, וכרגע יאבדו, ללא שום נזק וצער לשום יהודי. וכמו שביטלת השלטון הקומוניסטי הכופר אשר במדינה הגדולה רוסיה, ללא מלחמה, כן תמגר ותכלה כל השלטון הציוני הכופר, ותבטלנו כרגע כליל ללא שום נזק וצער, ותשלח לנו במהרה את משיח צדקנו לגאלנו, ואפילו אם חס ושלום לא עלה עדיין הרצון מלפניך לשלוח לנו עתה את משיח צדקנו, מכל מקום תבטל במהרה שלטון המדינה הרשעה הזאת, ותעביר ממשלת זדון מן הארץ, וכל ישראל יחזרו להיות כמו שגזרת עלינו, ותשמור אתה עלינו, כי שומרינו ומצילנו אתה, ונזכה בקרוב לביאת הגואל משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן'.


Comentarios


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page