top of page

שפיכות דמים בהזמנה

למען אחי ורעי! זה ועק לשמים מה שראינו אמש בציון המצויינת של שמואל הנביא ע"ה.


באותו היום בדיוק שבו מגיעים יהודים להגיע להתפלל וללמוד על ציון המצויינת של שמואל הנביא ע"ה.... את זה שלטון הערב-רב הציוני אוסר מכל וכל, וכמובן בל נשכח מי העומד בראשם הלא זה העורך-דין המפורסם רודף "הצדק" שנהי' שר המשקים, ומאיזה טעם ישנה בעיה עם הדבר "מטעמים בטחוניים" (עפ"ל).


אבל דבר אחד כן אפשר לעשות לפי ההוראה שלו זה ללכת לרקוד עם הדגל הציוני בעיר העתיקה ולהכנס משער שכם, תוך כדי שנפגשים עם ערבים שכעת מתגוררים שם, ובזאת לפי שיטתם הלאומנית אין משום סיכונים "מטעמים בטחוניים"...


אז מכל האמור לעיל ומצד האכיפה הסלקטיבית שרואים כאן, הלא מדובר כאן שסך הכל שר המשקים מחפש דווקא ליצור שפיכות דמים... ואם תגידו לי שהנני טועה, הרי אלו דברים מפורשים שנאמרו ע"י חז"ל, במס' פסחים, דף קיח ע"ב:

"פזר עמים קרבות יחפצון" מי גרם להם לישראל שיתפזרו לבין אומות העולם קריבות שהיו חפצין בהן'.

וביאר שם המהרש"א זיע"א, חידושי אגדות:

'קרבות כו'. יש לפרש קרבות כפשטיה כפרש"י בספר תילים מלשון קרבות ומלחמה דהיינו במקדש ראשון אלו השלימו עם נ"נ ולא מרד בו צדקיהו לא גלו כלל.
ויותר במקדש שני אלו שמעו פריצי ישראל לריב"ז ולחכמים שבאותו דור והשלימו עם טיטוס לא גלו כמפורש פ' הניזקין ויותר בספר יוסיפון וז"ש אבל קרבות ומלחמות יחפצון ולא בשלום'.

והנה מתברר שמשם השורש של כל שר המשקים והקבוצת הרשעים שסביבו, מובן למה דווקא חיפש להיות שר המשטרה, כי...

'כל המחובר לטמא טמא, לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב כי שניהם מאותו המין'.

השי"ת יעזור לנו להנצל מהרשעים האלו ודומיהם בב"א.


פוסטים קשורים

הצג הכול

נפל דבר בישראל

למען אחי ורעי! נפל דבר בישראל ביום שלישי, ערב חג השבועות, בשעה 12:58 הצביעו חברי הקואליציה כולל כל חברי הכנסת הלכאורה ''החרדים" על החלת דין רציפות לחוק הגיוס של גנץ מהכנסת הקודמת יו''ר הכנסת הכריז שבר

Kommentare


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page