top of page

שנה טובה... ועל מה נכוון בסימנים

למען אחי ורעי! לכבוד ראש השנה הנני מאחל לכל בית ישראל ברכת שנה טובה ומתוקה ועל הדרך צריך לבאר דבר מה שראוי להתעורר עליו, כפי שתיקן לנו רבן גמליאל ע"ה, וכן איתא בדב"ק של הנשר הגדול רבינו משה ן' מימון זיע"א ביד החזקה, ספר אהבה, הלכות תפילה וברכת כהנים, פרק ב', הלכה א'

בימי רבן גמליאל רבו המינים בישראל, והיו מצֵירין לישראל ומסיתין אותן לשוב מאחרי ה'. וכיון שראה שזו גדולה מכל צורכי בני אדם, עמד הוא ובית דינו, והתקין ברכה אחת שתהיה בה שאילה מלפני ה' לאבד המינים, וקבע אותה בתפילה, כדי שתהיה ערוכה בפי הכול. נמצאו הברכות שבתפילה, תשע עשרה ברכות.

והנה אנו בתקופת עקבתא דמשיחא, שבה נאמר (מס' סוטה, דף מט ע"ה)

והמלכות תֵהפֵך למינות

ועוד איתא במסכת גיטין דף נו ע"ב

כל המיצר לישראל נעשה ראש


ולכן לא פלא שאותם שכעת עומדים עלינו לכלותינו (ע"פ הגדה של פסח) הם הראשים שכעת עומדים על עמא קדישא, ואין הבדל בין אלו שמכונים 'ימין' או 'שמאל' כי לשניהם יש להם גדר של רשעים (ואין זה משנה אם יתחברו אליהם יהודים מבולבלים שמחופשים לחרדים).


ורוצים על ידי כל מיני תירוצים שנוגעים לבריאות הצבור לעקור הכל, אבל בפועל הם היזק בריאותי חמור ביותר (רח"ל), ואסור לשמוע לדבריהם ולהסתותיהם, וכן נוהג לומר באידיש

אַ דאָקטער טאָר מען ניט װינטשן אַ גוט יאָר.

(תרגום: לעולם אל תאחל לרופא שנה טובה)


אזי כעת יש לנו זמן מסוגל בראש השנה בסימנא טבא לעשות לנו סימנים טובים לראש השנה ועל אותה הדרך שתיקן לנו רבן גמליאל יש לנו גם לכוון בסימנים של ראש השנה הבאים, גם אציין מה מבחינת הכשרות של המאכלים צריך לנהוג ע"מ שלא יווצר מכשול לאלו שאינם בקיאים בדיני הכשרות למיניהם.

 

תמרים

ספרדים:

יברך 'בורא פרי העץ', ואח"כ יאמרו: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שייתמו אויבנו ושונאנו וכל מבקשי רעתנו".

תימנים:

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שייתמו שונאים", ואח"כ יברכו 'בורא פרי העץ'

אשכנזים:

יברך 'בורא פרי העץ', ואח"כ יאמרו: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שייתמו שונאינו"


לגבי הכשרות: אין חשש ערלה בתמרים. תמר לח - בדרך כלל נקי, אך רצוי לחצות אותו להוציא את הגלעין ולהתבונן בו.

תמר יבש - לחצות ולהוציא את הגלעין. אח"כ לבדוק היטב כנגד האור בצד הפנימי וגם בצד החיצוני, שאין נקודות שחורות או רימות. הגבישים הלבנים, הם גבישי סוכר ואיננו מעידים על הימצאותם של חרקים, אבל מי שסובל מסכרת ראוי שיקח אחד אחר במקומו.

 

כרתי (כרישה, לוף)

ספרדים:

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שיכרתו אויבנו וכל מבקשי רעתנו".

אשכנזים ותימנים:

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שיכרתו שונאינו".

לגבי הכשרות: כרתי נגוע לכל אורכו בחרקים - טריפסים. חייבים רק להשתמש בגידול ללא חרקים. וגם אז רצוי לחצות את העלים לכל אורכם ולפרקם. להשרות את העלים בחומר סטרילי או במי סבון (כף סבון לליטר מים) למשך 3 דקות. לאחר מכן לשטוף היטב.

 

פול

ספרדים:

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שיפלו אויבנו וכל מבקשי רעתנו".

אשכנזים ותימנים:

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שיפלו שונאינו".

לגבי הכשרות: לקנות בשקית מכונה מראש בהכשר העדה החרדית, וזה סמל הכשרות

 

סלקא

ספרדים:

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שיסתלקו אויבנו ושונאנו וכל מבקשי רעתנו".

אשכנזים ותימנים:

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שיסתלקו אויבנו".


לגבי הכשרות הסלק לעיתים נגוע ע"י תולעים, החודרים מבחוץ לתוך גוף הסלק. קודם כל יש צריך להוריד את העלים, לקלף את הקליפה, יש להתבונן מבחוץ לראות האם ישנם חורים, המקום המצוי ביותר הוא בצד העליון היכן שהעלים יוצאים. אם אין חורים אפשר לחתוך את הסלק לחתיכות תוך כדי הסתכלות.

עלי תרד - נגוע ביותר בשני הצדדים החיצוניים של העלה וגם במחילות הנמצאות בתוך העלה עצמו.

יש להשתמש אך ורק בגידול ללא חרקים.

 

ויקויים בנו

ובכן צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים ברינה יגילו. ועולתה תקפץ פיה, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ.
ותמלוך אתה הוא ה' לבדך על כל מעשיך. בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים עיר קדשך. ככתוב בדברי קדשך ימלוך ה' לעולם אלהיך ציון לדור ודור הללויה.

ולמען הסר ספק, שוב אדגיש ש'ממשלת זדון' קאי על 'מדינת ישראל' ולא על 'ממשלות ימין' או 'ממשלת שמאל' כי שניהם רשעים ואין זה משנה אם יהיו דמויי חרדים עמהם


א גוט געבענטשט יאר!!! א גאנץ יאר פריילעך!!!


Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page