top of page

שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה

למען אחי ורעי! הנה כל דבר שקשור לרגש בוודאי זהו דבר מאוד עדין שצריך לגשת אליו, אבל גם ראוי לבקש לדבר אל השכל במצב כזה ולא להותיר אותו בודד שמא הרגש יעפיל על השכל.

יום הזכרון
יום הזכרון

דהנה לקראת אותו היום המכונה 'יום הזכרון' לאלו ששלטון הערב-רב שלח כבתור בשר תותחים רק בשביל לשמר את שלטונם ואחרי שערכו הסכמי מלחמה וכמות מתים, שערכו מול השלטון האמריקאי והערבי, ואחרי ההתגרויות הבלתי פוסקות מול הישמעאלים, ואח"כ משתמשים באלו שנפלו כבתור שלהם ובזכרון שלהם כבתור כלי ניגוח פוליטי ורגשי כדי להעצים את המריבה מול העולם הערבי.


דהנה בהגדה של פסח מצוי פיוט בשם 'אז רוב נסים הפלאת בלילה', וישנה בו שורה שנהגו לשיר אותה בשקף קצף כל אחד שלובש מדי צה"ל או משטרה, והדבר הנ"ל הוא גילוי פנים בתורה שלא כהלכה

קָרֵב יוֹם אֲשֶׁר הוּא לֹא יוֹם וְלֹא לַּיְלָה,
רָם הוֹדַע כִּי לְךָ הַיוֹם אַף לְךָ לַּיְלָה,
שׁוֹמְרִים הַפְקֵד לְעִירְךָ כָּל הַיוֹם וְכָל הַלַּיְלָה,
תָּאִיר כְּאוֹר יוֹם חֶשְׁכַּת לַיְלָה,וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה.

דהנה לקחו את השורה שמדברת על ה'שומרים' וחשבו לעצמם שהינם 'שומרי העיר', אבל ההפך הוא הנכון כי הינם מחריבי העיר ובוודאי מחריבי כל ארה"ק עם דעותיהם המשובשות ומעשיהם המקולקלים.


והדבר מבואר כדקא יאות בדברי קדשם של חכמינו זכרונם לברכה, במסכת חגיגה ירושלמי, דף ו ע"א

גמ' תני ר"ש בן יוחי אם ראית עיירות שנתלשו ממקומן בארץ ישראל דע שלא החזיקו בשכר סופרים ומשנים מה טעמא (ירמיה ט) על מה אבדה הארץ נצתה כמדבר מבלי עבר ויאמר ה' על עזבם את תורתי
רבי יודן נשייא שלח לרבי חייה ולר' אסי ולר' אמי למיעבוד בקירייתא דארעא דישראל למתקנה לון ספרין ומתניינין עלין לחד אתר ולא אשכחון לא ספר ולא מתניין אמרין לון אייתון לן נטורי קרתא אייתון לון סנטורי קרתא אמרון לון אילין אינון נטורי קרתא לית אילין אלא חרובי קרתא אמרין לין ומאן אינון נטורי קרתא אמר לון ספרייא ומתנייניא הדא היא דכתיב (תהלים קכז) אם ה' לא יבנה בית וגו' רבי חונה ר' ירמיה בשם ר' שמואל בר רב יצחק מצאנו שוויתר הקדוש ברוך הוא לישראל על עכו"ם ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים על מאסם בתורה לא וויתר

שומרים דהיינו 'סופרים ומשנים' תלמידי חכמים בחורי ישיבות וכו' כל היום וכל הלילה 24 שעות של תורה סביב השעון


כי כוונת קדשם של בעל הפיוט היא לגבי שומרים שהם לומדי תורה, ולא הבינו מה הכוונה של הפייטן כי ה'שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה (דהיינו לקום בחצות לילה)', דייקא.


ואלו שהולכים לצבא ולמשטרה הם לא שומרי העיר אלא מחריבי העיר


וכדי להוכיח שכוונתי כדקא יאות לכוונת הפייטן, הנה מצינו פירושו של רבינו אפרים מבונא זיע"א

[שומרים הפקד] - "על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים" (ישעי' סב ו)


דהפייטן כתב את פיוטו לפי דברי ישעי' הנביא ע"ה (פרק סב פס' ו)

על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו המזכרים את ה' אל דמי לכם'.

וכן פירש שם רבי דוד אלטשולר זיע"א, מצודות דוד, שם

"הפקדתי שומרים" - אלה ה'שומרים' כינוי על ל'בני ציון' שאין להם עסק אחר כי אם יתמידו בבכי ואבל כשומרי החומות שאינם זזים מן השמירה והוסיף לומר כל היום וכל הלילה כי מנהג שומרי החומות לישן ביום ולא כן המה כי יבכו ויתאבלו ביום ובלילה'.


והדברים ניכרים בחוש כיצד אותם אלו שנחשבים בעיני המון העם כבתור 'שומרי העיר' אינם בכלל אלא כבתור 'מחריבי העיר'.


השי"ת יתן חלקנו עם 'שומרי העיר' שהוגים בתורה יומם ולילה למען שכינת עוזנו.


ויקויים בנו הפס'

'בִּלַּע הַמָּוֶת לָנֶצַח וּמָחָה אֲדֹנָי יְהוִה דִּמְעָה מֵעַל כָּל פָּנִים'

ונמסור תנחומינו לכל המשפחות שאבדו את יקיריהן, על מזבח הכפירה הציונית


וכעת גם נפנה לשכל ולמחשבה שישכילו להבא לא לקחת חלק בשליחת ילדיהן לשמש כבשר תותחים עבור שלטון הערב-רב, רח"ל.


בשורות טובות ישועות ונחמות

דם המכבים, שמסרו נפשם על קדושת התורה ומצותיה, ולא לפריקת עול תורה ומצות
דם המכבים, שמסרו נפשם על קדושת התורה ומצותיה, ולא לפריקת עול תורה ומצות

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page