top of page

קריאה גדולה להצלת נפשות!

למען אחי ורעי! הנה אנחנו לקראת 'ריקוד דגלים' וגם הרמדאן, בוודאי כבר השטח בוער באזור העיר העתיקה וסביבותיה, וכבר ראינו את התוצאות בשטח כאשר נקטפו חייהם של 2 נערים, ה"י


ואין טעם שיהרגו או יפצעו עוד יהודים, אז אם הנכם מכירים יהודים או אפילו כאלו שאינם יהודים שאפשר לפנות אליהם כדי למנוע עוד שפיכות דמים, תבוא עליכם הברכה, בכך שהצלתם חיי אדם


ואם לאו אז לכל הפחות להזהיר יהודים מלהשתתף באירועים מסוג כזה


כי בוודאי הרוחות יתלהטו, והמשחק הילדותי של מי שולט בשטח או באזור לא יוביל לשום מקום, אלא נקיים את מאמר חז"ל במסכת אבות, פרק ד' משנה ד'

רבי לוויטס איש יבנה אומר מאוד מאוד הוי שפל רוח שתקוות אנוש רימה


ועוד אמרו חז"ל במסכת סנהדרין, פרק ד' משנה ה'

לפיכך נברא אדם יחידי בעולם, ללמד שכל המאבד נפש אחת, מעלים עליו כאילו איבד עולם מלא; וכל המקיים נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא


וישנה כמובן גם הגירסא של 'נפש אחת' ומתווספת התיבה 'נפש אחת מישראל', והגירסא היא כדלקמן

כל המאבד נפש אחת מישראל, מעלים עליו כאילו איבד עולם מלא; וכל המקיים נפש אחת מישראל, מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא

בין אם הכוונה היא רק לגבי ישראל או גם לישראל ושאר אוה"ע, בוודאי ראוי להזהיר ולנסות למנוע איבוד נפשות


הש"ית יהי' בעזרנו בהצלת נפשות, אכי"ר.


ביטול ריקוד דגלים כדי להמנע מהתגרות ומטבח מיותר
ביטול ריקוד דגלים כדי להמנע מהתגרות ומטבח מיותר

Commentaires


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page