top of page

קול קורא

למען אחי ורעי! הנה כבר כתבתי רבות אודות כת הכהניסטים ונערי גבעות שבאים באיצטלא דרבנן וטוענים שרוצים להקים שלטון תאוקרטי ולהתחיל לסקול מחללי שבתות, וכמובן בשביל להוכיח את שיטתם הטמאה מסלפים ראשונים ואחרונים כדרכם מקדמת דנא.

והנה בחסדי השי"ת קמו להם עוד רבנים ובחנו וראו עד כמה שהם סכנה ליהדות:

בס"ד, אייר ה'תשפ"ג
קול קורא - לא האמינו כל מלכי ארץ כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים
ידוע בשער בת רבים לכל אשר בשם ישראל יכונה אודות ההרס והחורבן אשר המיטה ה"תנועה הציונית" וההסתדרות הציונית על היהדות החרדית. תנועה זו הוקמה מתוך מטרה לחולל השמדה רוחנית המונית בקרב היהדות החרדית.
עומק ההרס הנורא וההשלכות הנוראות, היו דווקא בשל כך שערבו דבר רוחני של עליה לארץ ישראל יחד עם תוכנית שמד נוראית והרסנית של פריקת עול תורה ומצוות, רעיון אותו הגו ראשי הציונים אשר הבינו שלא יוכלו להגיע לליבם של בני היהדות החרדית התמימים ויראי ה', לולא עירוב עניין קדוש של עליה לארץ ישראל ובנייתה. ואכן מעשה שטן הצליח וגאונותם להרע הביאה לכך שמיליוני יהודים נפלו ברשת זאת והשתמדו אנשים נשים וטף בפריקת עול תורה ומצוות לגמרי רחמנא ליצלן.
הזדעזענו ונחרדנו מאד לשמוע שבשנים האחרונות קמו אנשים חוטאים ומחטיאים בעלי דעות כוזבות הפועלים לחדש את הרעיון הציוני ולעוררו מחדש בקרב בני היהדות החרדית, והקימו ארגון בשם "קדושת ציון" להפצת הרעיון הציוני הנואל בקרב בני היהדות החרדית וזאת אחר שהכל נוכחו לראות את גודל עומק החורבן עד שלא נשאר יהודי חרדי אחד בעולם שעוד מאמין שברעיון הציוני יש דבר רוחני. הללו מסתייעים לשם כך בקרנות פילנטרופיות ציוניות הששות להמשיך את ההשמדה האיומה ולחולל שמות בקרב בני היהדות החרדית, כמו כן בגופים ממשלתיים המקצים גם הם משאבים לשם כך.
הללו מפיצים את רעיונם בקרב צעירים בני היהדות החרדית אשר עדיין לא הבינו את עומק השבר שפקד את היהדות החרדית בעקבות הפצת רעיון הציונות. את מרכולתם הם מפיצים באמצעות עלון המופץ בבתי כנסיות וארגון קבוצות להקמת מאחזים כביכול על שמם של גדולי ישראל ועריכת צרמוניות בימי אידם בו מציינים הציונים את הגאותיהם.
על כן באנו בקריאה קדושה לכל יראי ה' אל תלכו בדרך איתם, מנעו רגלכם מנתיבתם
ואל יהיו איש מבני היהדות החרדית לקחת חלילה חלק באסיפותיהם וכל מי שיכול לפעול למנוע אחרים מליפול לבאר שחת זו, חובה עליו לעשות כפי כוחו. שכן הללו רוממות ארץ ישראל בגרונם, וחרב השמדת היהדות החרדית בידם, ובקרבם מסתתר נחש העמלקי הגרוע ביותר.
הדברים הנ"ל א"צ חיזוק ופשוט שיש להתרחק מהם ולא להשתתף בכינוסיהם שריאל רוזנברג ראב"ד בד"צ הגר"נ קרליץ.
מנחם מנדל לובין חבר ביד"צ הגר"נ קרליץ.
דוד טווערסקי רב דחסידי ראחמסטריווקא.
יוסף משה שניאורסון ראש ישיבת טשעבין.
יוסף בנימין וואזנר אדמו"ר שבט הלוי
חיים שמרלר ר"י חיי תורה ומרבני ק"ק צאנז
נתן הכהן קופשיץ מרא דאתרא נחלה ומנוחה ב"ש.
מנחם מנדל פוקס מרא דאתרא רמות פולין.
יצחק צבי איינהארן רב דחסידי סקווירא
אברהם דרברמריקר חבר ביד"צ הישר והטוב
קלונימוס קלמן ווייס רב דחסידי וויזניץ בבית שמש.

Commentaires


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page