top of page

קולו זימר עריצים

למען אחי ורעי! הנה כאשר חז"ל תקנו לנו את ברכת למינים ולמלשינים, מתאר כך הרמב"ם הסיבה לכך (יד החזקה, הלכות תפילה פרק ב הלכה א):

'בימי רבן גמליאל, רבו המינים בישראל, והיו מצרים לישראל, ומסיתין אותן לשוב מאחרי ה'. וכיון שראה שזו גדולה מכל צורכי בני אדם, עמד הוא ובית דינו, והתקין ברכה אחת שתהיה בה שאלה מלפני ה' לאבד המינים; וקבע אותה בתפילה, כדי שתהיה ערוכה בפי הכול. נמצאו הברכות שבתפילה, תשע עשרה ברכות'.

והנה כעת במן הזה קמו להם קבוצת נערים מחוצפים ללא יראת שמים רודפי כסף ושלמונים, להיות ולהשפיל את קרנה של תורה, ה"י.


הכרוז שיצא ע"י העדה החרדית על הבזיון שנעשה על ידי מלשינים של שלטון הערב-רב הציוני הארור:

ב"ה
בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים שע"י "העדה החרדית" פעיה"ק ירושלם תובב"א.
קולו זימר עריצים
בעיצומו של יום ל"ג בעומר יומא דהילולא קדישא של התנא האלוקי רשב"י זיעכוי"א, עצור במילין והחרש לא נוכל לראות כבלע את הקודש, כאשר בזדון לב נשכרו בחורים בלבוש חרדי לשמש כמוסרים שפלים עבור המשטרה למסור את אחב"י אשר עלו להר מרום הרים אתר"ק מירון לשבות את שבתם בצל קודש לקראת יומ"ד קדישא שב"ק העעל"ט. פיהם דבר שוה ובלשונם כזב ידברו להוליך שולל את ציבור היראים במשאות שוא ומדוחים.
על זה היה דוה לבנו שבחורי ישראל הפכו לכלי שרת לגרוע שבמלאכות - מלאכתם של שפלי אנוש נחותי דרגא מאז. ומי מהם ושוכריהם יתן את הדין אחרי שבזדון מסרו גופם וממונם של ישראל למלכות הרשעה, רח"ל, ועל אשר צערו רבים וכן שלמים ובהם נשואי פנים טף ונשים אשר הובלו כפושעים, מי לא יחוש מחומר העוון וגודל העונש רח"ל, אם לא יבקשו את מחילתם של הנפגעים מהם בגוף וממון.
וקול זעקה גדולה עלי מחץ ורוב מכות אשר הוכו בני ישראל המתאווים שכון באהלו של רשב"י ביומ"ד דיליה, בכסופין וגעגועים עלו למקום מנוחותו קודש, ובתואנות של סכנה הדפו ורדפו אותם במכה אכזרית, לא חמלו על זקן ואיש שיבה ולא חוננו עוללים אשר באו לחוג את חגם בגזיזת שערותיהם והשארת פיאות הראש וחינוכם למצווה זו בשמחה כמנהג ומסורת ישראל מדור דור. ועוד בה שלישיה אשר גם בעיה"ק ירושלם תובב"א במקום מנוחת שמעון הצדיק הכהן הגדול מאחיו זיעוכי"א, חיללו את השבת בתואנות של הכנות להילולא, אוי לאזניים שכך שומעות. וצדיקי יסודי עולם זועקים מרה: מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי. על אלה וכאלה מוצאים אנו חובה למחות בקול גדול ולהודיע צערינו ברבים, וחובת כל איש ישראל להביע קול מחאה על חילול הקודש מנוחת התנ"א ובחורי ישראל וכבוד שבת קדשינו המחולל ומושפל עד לעפר.
ובעוד היום גדול, גדול יומו של רשב"י ימליץ טוב בעדינו, להוושע ולהפקד בדבר ישועה ורחמים, אנו פונים אל אחב"י לשאת תפלה רינה ובקשה לישועת הכלל והפרט, לרפואות וישועות בבני חיי ומזוני ואיש איש נגעי לבו ומכאובו, ושלא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, היום ישמע שוועתינו ובן דוד יבא ויגאלנו גאולת עולמים בהילולא ובזכותא דבר יוחאי, אמכי"ר.
ובאעה"ח בכאב רב ובצפיה גדולה לישועה ורחמים, הביד"צ דפעיה"ק ת"ו, היום יום ראשון ל"ג בעומר תשפ"ד לפ"ק
נאם
נאם 
אם יצר? עצוב/ יאר און20 נאם
נאם Rine 255 54 33.
נאם
נאם
נאם
בית דין צדק לכל.
הערה
האשכנזים ע".

כרוז ולו זימר עריצים מאת בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים שע"י "העדה החרדית"
כרוז ולו זימר עריצים מאת בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים שע"י "העדה החרדית"

פוסטים קשורים

הצג הכול

נפל דבר בישראל

למען אחי ורעי! נפל דבר בישראל ביום שלישי, ערב חג השבועות, בשעה 12:58 הצביעו חברי הקואליציה כולל כל חברי הכנסת הלכאורה ''החרדים" על החלת דין רציפות לחוק הגיוס של גנץ מהכנסת הקודמת יו''ר הכנסת הכריז שבר

ความคิดเห็น


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page