top of page

פן תרבה עליך חית השדה

למען אחי ורעי! הנה ניתנה רשות לדרשן לדרוש, ולכן אדרוש דרשה ע"פ ההלכה שחז"ל הורו לנו במס' כתובות, דף קיא ע"א


נאמר בפרשתנו עקב (דברים, פרק ז פס' כב)

'וְנָשַׁל יְדֹוָד אֱלֹהֶיךָ אֶת הַגּוֹיִם הָאֵל מִפָּנֶיךָ מְעַט מְעָט לֹא תוּכַל כַּלֹּתָם מַהֵר פֶּן תִּרְבֶּה עָלֶיךָ חַיַּת הַשָּׂדֶה'.

ופירש"י, שם

פֶּן תִּרְבֶּה עָלֶיךָ חַיַּת הַשָּׂדֶה – וַהֲלֹא אִם עוֹשִׂין רְצוֹנוֹ שֶׁל מָקוֹם אֵין מִתְיָרְאִין מִן הַחַיָּה, שֶׁנֶּאֱמַר: "וְחַיַּת הַשָּׂדֶה הָשְׁלְמָה לָּךְ" (איוב ה,כג)? אֶלָּא גָּלוּי הָיָה לְפָנָיו שֶׁעֲתִידִין לַחֲטֹא (ספרי עקב נ).

וכן יש לדרוש עוד דבר מה נפלא על האיסור ההלכתי של שלוש השבועות שהשי"ת האיר לי, כי אילות וצבאות הינם חיות השדה... וכי מה בדיוק האיום מכך שתרבה חית השדה שהרי הינם אוכלות עשבים, שהרי יותר ראוי לפחד מ'חיות היער' (כפי שג"כ מדקדק רש"י הק').


ולכן 'פן תרבה עליך' את איסור שלוש השבועות ואז אתה עלול להיות הפקר כ'חיות השדה', כדאיתא במס' כתובות, דף קיא ע"א

'בצבאות או באילות השדה' - אמר רבי אלעזר 'אמר להם הקב"ה לישראל: אם אתם מקיימין את השבועה – מוטב, ואם לאו - אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה'.

וק"ל.


השי"ת יהי' בעזרנו למען כבוד שמו המחולל בגוים בגלל הציונים וגרוריהם, להרבות כבוד שמו ית'.

'בצבאות או באילות השדה' - אמר רבי אלעזר: אמר להם הקב"ה לישראל: אם אתם מקיימין את השבועה – מוטב, ואם לאו - אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה
'בצבאות או באילות השדה' - אמר רבי אלעזר: אמר להם הקב"ה לישראל: אם אתם מקיימין את השבועה – מוטב, ואם לאו - אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page