top of page

על איסור דיבורי חול בבתי כנסת

למען אחי ורעי! הנה אנחנו עוברים תקופה מאוד קשה שאירוע רודף אירוע ותמיד יש להתבונן מדוע כך נעשה


והנה אחת מהסיבות הידועות, חוץ מההליכה אחרי עגל הזהב הציוני, הינם שיחות בטלות בבתי כנסת ובתי מדרשות, והנה כמה וכמה מדב"ק של גדולי ישראל על האיסור החמור הנ"ל


זוה"ק, ח"ב, פרשת תרומה, דף קלא ע"ב

ומאן דמשתעי בבי כנישתא במילין דחול, ווי ליה דאחזי פרודא, ווי ליה דגרע מהימנותא, ווי ליה דלית ליה חולקא באלהא דישראל, דאחזי דהא לית ליה אלהא, ולא אשתכח תמן, (ולית ליה חולקא ביה), ולא דחיל מניה, ואנהיג קלנא בתקונא (ס"א בתקיפא) עלאה דלעילא.

רבי יעקב יוסף מאוסטרהא זיע"א (מתלמידי המגיד ממעזריטש), אמרות חכמה, בשלח

רבותי, בפרשת השבוע אנו קוראים על משה שאמר לבני ישראל: "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון", וכיון שכידוע חייב כל אדם לראות את התורה כאילו ניתנה לו מחדש בדורו, נמצא שקריאה זו של משה מכוונת אף אלינו, יושבי בית הכנסת.
דעו לכם, סיים האורח את דרשתו הקצרה והנוקבת: אם רק תקפידו על 'ואתם תחרישון' ע"י הימנעות מכל דיבור סרק בשעת התפילה, מיד תרגישו כיצד 'ה' ילחם לכם' – הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ילחם וינצח עבורכם את השטן וחילותיו.

רבנו יהודה החסיד זיע"א, ספר חסידים, רט

אם תראה בית הכנסת חרב או שרשעים או גוים דרים בו, דע שישראל היו נוהגים בו דרך בזיון, וכן בית המדרש שנוהגים בו קלות ראש סופו נופל ביד ערלים, ודיו לעבד שיהא כרבו כי לא נהגו נכרים קלות ראש ובזיון בבית ה' עד שנהגו בו ישראל.

הסמ"ק זיע"א, סוף מצוה יב

יש לנו לעשות קל וחומר בעצמנו, כי אם הגויים שאינם מאמינים כלום, בבית חרפות שלהם עומדים כאילמים, כל שכן אנו שעומדים לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה. וכבר ספרו לנו אבותינו ואף ראינו בעצמנו כמה בתי כנסיות אשר נהפכו לעבודה זרה על אשר נהגו בהם קלות ראש

רבי משה סופר מפרשבורג 'החת"ס' זיע"א, דרשות חת"ס, ח"ב דף שט ב

הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו השאיר לנו מקדש מעט, בתי כנסיות ובתי מדרשות. אם אנו נוהגים בהם קודש, אז... יש להם גם עתה קדושת ארץ ישראל, והתפילות משתלחות מהן לשער השמים. אך אם ח"ו אנו נוהגים בהם בזיון ומדברים בהם דברים בטלים, הבל זה של דברים בטלים הוא טמא, ומתלבש בו שר של טומאה, וגם הוא נעשה בעל הבית בבית הכנסת, ומקבל התפילות ומכניסן אל החיצונים רחמנא ליצלן.


והייתי יכול למלא את המאמר הזה בעוד הרבה מאוד מאות מאמרים מחכמי ישראל על העון החומר הנ"ל, ואי"ה השי"ת יהי' בעזרי להכין קונטרס בעניין זה


ואני יכול לתת המלצה לגבי להנצל ממידה רעה זאת, חוץ כמובן מלהתפלל להשי"ת, היא שבזמן קריאת התורה, ללמוד את פירוש רבנו יעקב בעל הטורים עה"ת, וכך לא יהי' לך זמן לשיחה בטלה


בשורות טובות לנו ולכל עמכה בית ישראלפוסטים קשורים

הצג הכול

נפל דבר בישראל

למען אחי ורעי! נפל דבר בישראל ביום שלישי, ערב חג השבועות, בשעה 12:58 הצביעו חברי הקואליציה כולל כל חברי הכנסת הלכאורה ''החרדים" על החלת דין רציפות לחוק הגיוס של גנץ מהכנסת הקודמת יו''ר הכנסת הכריז שבר

コメント


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page