top of page

מכתב קודש מאת רבי יעקב מוצפי נגד הבחירות

למען אחי ורעי! אמנם כעת כבר עברו הבחירות הטמאות , ולצערנו הרב יהודים רבים חשבו לתומם שיהי' להם איזה סוג של שיפור לעומת הרשעים שקדמו, אבל כמובן שאין הדברים כך כלל וכלל


ולצורך חידוד הדבר הנה מכתב קודש מאת רבי יעקב מוצפי זיע"א (ראב"ד העדה החרדית הספרדית בירושלים), וזו לשון קדשו:

'ב"ה. ירושלם ת"ו, כ"ז אייר תשל"ז.
למעלת כבוד מוה"ר אברהם קדוש שיחי' קרית חיים, ע"י חיפה, רב שלומים.
מכתבך קבלתי ובזה הננו להשיב על שאלותיך, על ראשון ראשון.
בענין הבחירות ידוע דעתינו, וגם נתפרסם מודעה המצ"ב, והאיסור בזה הוא פסק הלכה מפורשת, ולא מועיל כל הטעמים שיגידו לך...
...ואתה שלום וכל אשר לך שלום, וה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום,
המצפה לרחמי שמים, רבי יעקב מוצפי'.

השי"ת יהי' בעזרנו למען כבוד שמו ית' להציל יהודים מהכפירה הציונית, ומעבודתה.
עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page