top of page

מי הוא זה? ואיזה הוא?

למען אחי ורעי! לא פעם אנו משתוממים מהעיוורון שיש ליהודים שמכנים עצמם חרדים, וכאשר הם מנוצלים ללא ידיעתם למטרות פוליטיות


הנה דוגמא לשפלות המוסרית של חברי הכנסת הכביכול 'חרדים', שקמה לה חברת כנסת שרצתה להקים ועדת חקירה נגד אלימות משטרתית, על כך שהמשטרה מכה חרדים באופן מחריד, שמעורר לא מעט שאלות אם הם עברו שטיפת מוח שמלווה בהוראות מלמעלה (וסביר מאוד להניח שחלקם ע"י הנציגים החרדים שאומרים למשטרה מתי אפשר 'להגביר את האש' ולמתי 'להנמיך את האש'


ויש ללמוד מדב"ק של רבי יוסף חיים הבבלי זיע"א, בן יהוידע, מסכת סוטה, דף מא ע"ב

"בְּאוֹתָהּ שָׁעָה נִתְחַיְּיבוּ שׂוֹנְאֵי יִשְׂרָאֵל כְּלָיָה, שֶׁהֶחֱנִיפוּ לוֹ לְאַגְרִיפָּס" (דברים יז, טו).
יש להבין למה האריך לומר 'לְאַגְרִיפָּס הַמֶּלֶךְ' וסגי לומר מפני 'שֶׁהֶחֱנִיפוּ לוֹ' כיון דעל דברי המשנה דמשתעי באגריפס המלך קאי?
ונראה לי בס"ד דאמרינן לקמן 'מוּתָּר לְהַחֲנִיף לָרְשָׁעִים' ולמה נתחייבו כליה בשביל שהחניפו לו? לכך פירש 'לְאַגְרִיפָּס הַמֶּלֶךְ' דיהיב טעמא בזה דאם היה זה למלך אחר כמו הורדוס וכיוצא בו יש להם טענה על החנופה משום דמותר להחניף לרשעים אך הם נענשו בשביל שהחניפו לאגריפס המלך הידוע שהיה אדם כשר ואינו עושה רעה, ולמה החניפו לו?!
ונראה לי דמה שאמר 'נִתְחַיְּיבוּ כְּלָיָה' קאי על אותם החכמים שאמרו לו 'אָחִינוּ אַתָּה' דאף על גב דהם אמרו כן משום שלום מלכות מכל מקום הוא לא ביקש מהם הודאה על כך ורק הוא בכה בפניהם ומי הכריחם לדבר דברים אלו? והיה לשתוק לבלתי יאמרו רע או טוב והיתה השתיקה יפה לחכמים בעת ההיא והם השיבו דבר ללא נדרש מהם!

דהנה מצינו שישנם אנשים שאולי יראו כחכמים ויהיו נחשבים ל'גדולי הדור' 'שר התורה' 'מרן ראש ישיבה' ושאר תארים כגון 'אשת יפת תואר' למיניהם שחולקו ע"י העסקנים והלבלרים של אגודה וש"ס.


אבל בפועל במבחן התוצאה הם נכשלו לגמרי כי הציבור שהם כביכול אמורים להגן עליו, הם נתנו לשוטרים לרדות בהם, רק על כך שרצו לשמור על אורח חייהם על וירוס עם יחצ"נות.


מעניין מאוד לראות איך הציבור הדתי/לאומי איננו קולט שהמערכות שפועלות כאן הינן אותם מערכות שהופעלו נגדם בתקופת הגירוש מגוש קטיף.


השי"ת יעזור לנו למען כבוד שמו לעורר יהודים להפסיק ללכת אחרי עגלוני הזהב המכונים אגודה וש"ס, ונזכה לכך שיסור חרון אף מעל עמו בית ישראל, בב"א.


חברי הכנסת הכביכול חרדים שמונעים כל פעם ועידות חקירה נגד המשטרה
חברי הכנסת הכביכול חרדים שמונעים כל פעם ועידות חקירה נגד המשטרה, דם יהודים על ידיהם

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page