top of page

מיהו חסיד חב"ד נאמן

למען אחי ורעי! הנה הצגנו בפניכם כבר בשתי המאמרים הקודמים מה דעת קדשו של הרבי הריי"ץ זיע"א נגד הציונות הדתית (ובכלל את דעתם של גאוני ליטא)


אבל מדי פעם ישנם כאלו שמנסים בכל מיני דרכים לטשטש הגבולות על ידי מכבסת מילים, והוצאת מילים מהקשרן, והפעם אציג עוד פעם את אותה אגרת של הרבי הריי"ץ (משנת תרפ"ב)


אבל אציין קודם כל מה שנכתב בתחתית הכרוז:

הערה: בקשר עם העובדא המחפירה אשר מורה בביה"ס "סימנר המזרחי" נתכבד לנאום בבית המדרש דחסידי חב"ד במאה שערים (באור ליום ב' י"ח אלול תש"ה), אנו מפרסמים את דבריו החוצבים להבות אש של כ"ק אדמו"ר שליט"א, נגד המזרחים. חסידי חב"ד הנאמנים.

וכעת נשוב ונחדד שוב פעם את דברי קדשו של הרבי הריי"ץ בפרט בתקופה זאת שמנסים כל מיני לבלרי מפלגות של למשוך אליהם פתיים שהמציאו להם מצוה חדשה של 'הליכה לבחירות'ב"ה, מכתב מאת כ"ק האדמו"ר מליבאוויטש שליט"א (כעת בארצות הברית. אמריקה)
ב"ה, ד' י' שבט תרפ"ב, רוסטוב דאן.
כבוד הרבנים הגאונים ראשי אבות בד"צ אלופי הישיבות, מרביצי התורה, אחוזי האורים, מנהלי הכוללים ומוסדי הקודש, אשר בארצות הקודש תובב"א, ד' עליהם יהי' ויתענגו על טוב ישראל
לשלום אין קץ ולברכה אין סוף.
קראתי מחאה כללית הערוכה מאת השומרים בקודש. ד' עליהם יחי' נגד המזרחים מנאצי הוי' אשר יצאו בקסמי נוכל לגנוב לב ישראל לבנות - היל"ת - באבני רעלם ועצי ארסם, תלמוד תורה לבני ישראל בירושלים עיה"ק תובב"א. למען ללכוד את שם הקדש הלזה נפשות תמימות ברשת משחתם[1], בשם כל היראים החרדים לדבר ד', זו תורה תמימה המסורה ונתונה במסורת אבות העולם, אשר בשם חסידי חב"ד יקראו בכל מכתבי הארצות, הנני משתתף עם כבוד הרבנים והאלופים הנעלים השם עליהם יהי', 'המנגדים והמוחים נגד המזרחים' והדומים להם, אשר לא ברוח התורה יהלכון, ובאתי להודיע עם הספר אשר ינזרו בית ישראל מהמחולל הרע הזה 'צא טמא מעל פני אדמת הקדש מכל פנות העם עם קדוש השלטים עם ד' ותורתו' - יקרא לו ויכתב לדורות אשר לא יבוא מנאץ ומכחש בקהל ד'. התחזקו אלופי הארץ, התחזקו בשם הוי', בעד התורה התמימה, כער טחרת עם קודש ובעד קדושת ארץ השמורה לנו רק לתורה ותעודה, ד' אלקינו יהי' עמכם! ובערת הרע מקרב הארץ.
תקעו בשופר גדול והודיעו במחנה העברים ד' עליהם יהיה כי בא שודד להמית ח"ו את ילדי אחינו, עד עתה בנו להם בתי ספר, וידע כל ישראל להשמר מהם, וכהיום גונבים לב ישראל התמימים ומכחשים לאמור תורה הננו נותנים לפניכם הא לכם תלמוד תורה. הזהירו את בני ישראל היו להבדל ולהנזר מעדתם.
והאלוקים אשר הציל ומציל אותנו בכל עת ובכל נפשינו מקום מכף מעול וחומץ ואשר פדה מכל צר נפשינו הוא ישלח מלאכי החיים, השלום, הברכה והצלחה, לשמור את עדתו עמו ונחלתו הנתונה ע"י, ויפקח עיני כל ישראל להכיר את האמת, ואין אמת אלא תורה תמימה המשמחת לב כל ישראל.
ויקבלו החוה"ש והברכה מאדה"ש כאוות נפשם, ונפש המכבד מרביצי תורה תמימה ומחבבי קודש, אוהב וריע להעומדים על משמרתם באמונה טהורה.
ברגשי יקר ובברכה כפולה,
יוסף יצחק שניאורסאהן.פוסטים קשורים

הצג הכול

נפל דבר בישראל

למען אחי ורעי! נפל דבר בישראל ביום שלישי, ערב חג השבועות, בשעה 12:58 הצביעו חברי הקואליציה כולל כל חברי הכנסת הלכאורה ''החרדים" על החלת דין רציפות לחוק הגיוס של גנץ מהכנסת הקודמת יו''ר הכנסת הכריז שבר

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page