top of page

מהירא את דבר ה׳

למען אחי ורעי! לכבוד פרשת בשלח דא"ח מדב"ק של כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א, על אודות המנהג המקולקל של כאלו שמתיימרים לטעון שמנהיגים את ישראל בדרך התורה אבל בפועל הינם מחללים שם שמים


רבי דוד סמיט זיע"א, אמרי דבש, פרק י"ז, דף קכ"ז

ויקח שש מאות רכב בחור וכל רכב מצרים ושלשם על כלו. ופרש"י ומהיכן היו הבהמות הללו, אם תאמר משל מצרים הרי נאמר וימת כל מקנה מצרים, ואם תאמר משל ישראל והלא נאמר וגם מקננו ילך עמנו, משל מי היו, מהירא את דבר ה', מכאן היה ר"ש אומר כשר שבמצרים הרוג טוב שבנחשים רצוץ את מוחו.
ושמעתי פעם מפ"ק מרן מסאטמאר זי"ע, שאמר על אותן יראי ה' ההולכים שלובי יד עם הציונים, כי המצרים נטבעו בים רק מחמת שהי' ביניהם גם יראי ה', אלמלא הם, מהיכן הי' להם סוסים לרכוב ולרדוף אחרי בני ישראל בשש מאות רכב ופרשיו, הלא גועו כולם במכת דבר, אלא כנ"ל וכמו שפירש רש"י ז"ל בפרשת בשלח (פסוק ז'), וכל רכב מצרים, מהירא את דבר ה' היה כו', נמצא שהיראים שבהם גרמו למפלתן, שיטבעו בים סוף, וד"ל.


ונזכה לראות מפלתם של שלטון הערב-רב בב"א

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page