top of page

מדוע אין הכרת הטוב כלפי שלטון הערב רב ונגרריו

למען אחי ורעי! הנה עוד מכתב נפלא שקבלתי שאי אפשר להתעלם מהאמת הבוקעת ממנה, מקווה שגם שאר אלו שיקראו בו יהנו ממנו.


כמו"כ בספרי 'מלחמת מצוה' ימצא פרק מיוחד לגבי ענייני 'הכרת הטוב' ע"פ מקורות של חז"ל

תכופות, אחרי שכבר אזלו כל הטיעונים ה"פסבדו-הלכתיים" האחרים של הצה"ד להצדקת שלטון המינות, שהרי, לגופו של עניין, אין להם שום מענה תורני-הלכתי על אף טענה מהטענות הקלות של מתנגדיהם, ויודגש - ההגדרה "מתנגדיהם" לעניין זה כוללת את מייסדי המזרחי דוגמת ריינס והר' מוהליבר אשר היו נגד העברה על השבועות, נגד שלטון עצמאי ומלחמות בעת הזאת כפי שהדברים מתועדים בכתביהם, אזי במקום לפנות לשכל הם פונים לרגש עם סברת הכרס הבאה "באר ממנה שתית מים לא תזרוק בה אבן" או "צריך להיות אסירי תודה כי המדינה גם עושה דברים טובים, מייצרת תרופות, תורמת לפיתוח מדעי, במדינה נמצאים ישיבות ותלמודי תורה לרוב... הרי נהנית מהמדינה, תשתיותיה, מוצריה וכו''.
בכדי להשיב על הבלים אלה של המזרחיסטנים נשתמש בהשאלה הבאה: הורים מגדלים את בנם ותומכים בו כלכלית. הורים אלה מספקים לבנם מזון, נותנים לו חדר מרווח אצלם בבית, מספקים לו חינוך איכותי, תמיד הולכים רק לרופאים הטובים ביותר כאשר הילד קצת אינו חש בטוב, מקציבים לו דמי כיס כל שבוע (מעל ומעבר למה שהוא זקוק) ועוד עושים עמו עוד כהנה וכהנה טובות וחסדים. לכאורה, הכל נפלא ומדובר בהורים טובים. ה"בעיה" היחידה היא שכוונת ההורים במקרה זה היא להפוך את הילד לעבריין... מדוע? כי זה משרת אינטרסים משפחתיים כאלה ואחרים. יתר על כן, הכל מתוכנן בקפידה, כבר ישנה אג'נדה ותכנית ברורה כיצד מיישמים זאת הלכה למעשה. לא בבת אחת כמובן, אלא להגיע אל היעד כחלק ממהלך ארוך ומתוכנן. לקלקל ולדרדר את אישיותו בהדרגה, באופן מעודן (ויחד עם זאת עקבי), לאו דווקא שיהיה ניכר כ"כ לעין אלא יותר בין השיטין, שיהיה בשלבים ובהסכמה, לאורך עשור או שניים. לכשיגדל, הורים אלה מצפים שה"תוצר" המוגמר יהיה בנדיט עם תעודות, אחד מראשי המאפיה, רוצח, סוחר סמים, גנגסטר וכו' שיוכל להרוויח בקלות מיליונים ואז "השקעתם" בו תשתלם. בשביל זה, הוא צריך לקבל חינוך איכותי כדי שיהיה פושע יותר מתוחכם ואז יהיה יותר קשה לתפוס אותו ויוכל להתמיד ב"מלאכתו" לאורך שנים. האם כלפי הורים מסוג זה ישנו מושג שנקרא "הכרת הטוב" ? האם ילד זה צריך להיות אסיר תודה על כך ששפכו עליו כסף בילדותו ולהתעלם מהמניעים שעמדו בבסיס השקפתם של אלה שהיו אמונים על חינוכו ? האם ההורים חשבו אי-פעם על טובתו של ילד זה ? האם אהבו אותו, אף למראית עין ? האם חשו כלפיו איזה חמלה או ראו בו סה"כ כלי להתעשרות ועוד סוג של השקעה פיננסית ?

(הוספה ממני לכל האמור עד כה: כך היא אמורה להיות אותה הבנה כלפי המדינה, כל מה שהיא עושה היא עושה לטובתה, כמה שיותר עבריינים, מינים, אפיקורסים, ובכלל פורקי עול תורה ומצות (רח"ל) יצמחו אצלה זה יהי' לה לתועלת).

והרי דוגמה נוספת: נתאר לעצמנו מצב דומה, אולם כאשר הורים מגדלים בת, מספקים לה כל צרכיה החומריים ואף מעל ומעבר למה שהיא מבקשת. שוב פעם, לכאורה הכל נראה מצוין. אלא מאי ? לכשתגדל, כוונת ההורים היא לדרדר את בתם לזנות ו"לשדכה" לאחד הסרסורים. האם להורים אלה נודה ונכיר בהם כעושי הטוב עם בתם ?
אם כך בהורים ביולוגיים שבכל זאת תרמו משהו לילדיהם בתחילת דרכם, ועדיין כל מה שעשו אין בכך ולא כלום ובוודאי איש לא יכיר בזאת בתור טובה ואף לא משהו שקצת מזכיר מרחוק את ההגדרה "עשיית טובה", מכל שכן ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר בזרים המנוכרים לגמרי ליהדות, השונאים את חיצוניותה, פנימיותה, ערכיה וכל דבר אחר הקשור בה, כופרים, מינים, אפיקורסים, שופכי דמים, נוכלים, מושחתים אשר מבחינת האמת העובדתית, לא עשו מעולם טובה וחסד לאף אחד, אף לא למראית עין, וגם לא העלו זאת בדעתם. אם השקיעו בפיתוח נתיבי תחבורה, הקמת בניינים, בתי מסחר וכו' הרי הכספים אינם שלהם כלל אלא כל הנ"ל קיבלו מאמריקה. ושוב פעם, פיתוח הארץ בידיי מינים וכופרים אין בו שום עניין של "מצווה" או משהו שאפילו קצת מזכיר מרחוק את המושג הזה, כי אם עבירה וחילול ה', אף אם נניח, לצורך הדוגמה, שהכסף הייתה לו אי פעם באמת שייכות אליהם או שהייתה להם איזושהיא נגיעה אליו, אף בעקיפין. מכל שכן, שהכסף איננו שלהם כלל, וגם הנשק לכיבוש הארץ נגד האמונה ניתן להם מאמריקה, צרפת וכו'. ומה שהגיעו להסדר שילומים עם גרמניה, הביאו את אייכמן למשפט וכד', הרי כל זה נעשה כי הדבר השתלם להם מבחינה פוליטית והיו צריכים מאד לשפר את יחסי הציבור שלהם, ובעיקר לסמות את עיניי הציבור בעקבות חשיפת קלונם ברבים במשפט קסנטר והמבוכה שהייתה להם אז, שם נחשף כיצד שיתפו פעולה עם הנאצים תוך מכירת יהדות אירופה בעבור חשבונות פוליטיים-לאומיים של התנועה הציונית.
אבל אדרבא רשעים אלה רימו, הונו והוליכו שולל המוני בני אדם תוך כוונה להעביר על הדת ולהפוך את האוכלוסיה שהביאו ארצה ללא מאמינים עד שלא יהיה הבדל בין הטוב שביהודים לגרוע שבאומות. רשעים, אשר כבר בתחילת דרכם חשפו את כלל האוכלוסיה לשמד קשה יותר מאשר ברוסיה הבולשביקית, מלחמות (בהן כאלה שהסכימו עליהן מראש), סבל, עוני, מחסור, מחלות, צנע, השפלות, חיי מעברה, קיפוח עדתי, ניצול, גזל, ניסויים רפואיים, חטיפת ילדים וכד'. רשעים שלא בחלו בשום אמצעי להשגת מטרתם השטנית היא להפוך את האוכלוסיה ללאומית, ציונית וחסרת כל אמונה ולצורך כך כבר הצליחו לעקור את האידיש והנהיגו שכולם ידברו בשפתו של בן-יהודה שר"י. מינים וכופרים שלא די להם בחורבן הנורא שגרמו במאה ועשרים השנים האחרונות, כרואות עינינו בכל יום ויום רח"ל, אלא רצונם הוא שלא ייוותר זכר, שריד ופליט ליהדות האותנטית ח"ו, ולצורך כך משתפים הם בשלטונם סרסורים בעלי חזות "חרדית" כדי לסמות את עיניי האוכלוסיה ומעבירים באמצעותם תמיכות לישיבות כדי לשנות בהדרגה את תכני הלימוד בישיבות אלה. ואז, אחרי עשור אחד או שניים כל לומדי הישיבות כבר יהיו ציונים למהדרין יעשו צבא כמו יתר הציבור - הם וכל בני ביתם, כולל הבנות, דבר שלא נשמע ולא נראה כמותו גם באומות המקולקלות. ובסוף, עפ"י חשבונם הוא שגם ישיבות אלה ייסגרו ומי יילך וילמד שם כאשר איבדו את יראת השמים הפשוטה ביותר וכמעט כל התלמידים יש להם השקפת עולם אפיקורסית ונטמעו לחלוטין במדינה ובחברה הכללית. האם כלפי כאלה יהיה איזה בדל של "הכרת הטוב" ?

אבל כמובן שתהי' הטענה החולנית של המזרחיסטנים למיניהם שהשי"ת הקים את המדינה (עפ"ל).


ולהמתיק הכל ע"פ דברי קדשם שחז"ל, אביא מה שנאמר במס' עבודה זרה, דף ב ע"ב:

...'אף אמר להם הקדוש ברוך הוא במאי עסקתם אומרים לפניו רבונו של עולם הרבה שווקים תקנינו, הרבה מרחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבינו, וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה
אמר להם הקדוש ברוך הוא שוטים שבעולם כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם, תקנתם שווקים להושיב בהן זונות, מרחצאות לעדן בהן עצמכם, כסף וזהב שלי הוא שנאמר "לי הכסף ולי הזהב נאם ה' צבאות" כלום יש בכם מגיד זאת [שנאמר "מי בכם יגיד זאת"] ואין 'זאת' אלא 'תורה' שנאמר "וזאת התורה אשר שם משה", מיד יצאו בפחי נפש
יצאת מלכות רומי ונכנסה מלכות פרס אחריה... אמר להם הקדוש ברוך הוא במאי עסקתם אומרים לפניו רבונו של עולם הרבה גשרים גשרנו, הרבה כרכים כבשנו, הרבה מלחמות עשינו, וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה
אמר להם הקדוש ברוך הוא כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם תקנתם גשרים ליטול מהם מכס, כרכים לעשות בהם אנגריא, מלחמות אני עשיתי שנאמר "ה' איש מלחמה" כלום יש בכם מגיד זאת שנאמר "מי בכם יגיד זאת" ואין 'זאת' אלא 'תורה' שנאמר "וזאת התורה אשר שם משה" מיד יצאו מלפניו בפחי נפש'...

אזי מזה יש לנו ללמוד שכל מה שעשתה התנועה הציונית לא עשתה אלא למענה, ולא בשביל שיעסקו ישראל בתורה, דאילו היתה טענתם אמיתית לא היינו רואים כיצד הינם רודפים את לומדי התורה, ומצמצמים כל מה שיכולים, כל מה שעשתה התרבות הישראלית עשתה למען עצמה ולא למען שישראל ישבו ללמוד תורה.


השי"ת יצלינו מהדעות הכוזביות של אלו שהולכים אחר העבודה זרה הלאומית, ובזכות כך נזכה לראות בביאת גואל צדק בב"א.


סוקולוב שר"י דורש להגדיל את ההשכלה בישראל ולא את התורה
סוקולוב שר"י דורש להגדיל את ההשכלה בישראל ולא את התורה

פוסטים קשורים

הצג הכול

נפל דבר בישראל

למען אחי ורעי! נפל דבר בישראל ביום שלישי, ערב חג השבועות, בשעה 12:58 הצביעו חברי הקואליציה כולל כל חברי הכנסת הלכאורה ''החרדים" על החלת דין רציפות לחוק הגיוס של גנץ מהכנסת הקודמת יו''ר הכנסת הכריז שבר

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page