top of page

מאויבי תחכמני

למען אחי ורעי! למען התחזקות במצב השורר בארה"ק ורבים הם שחושבים שללכת אחרי שטי הכזב הציונים היא העזרה, הרי ההפך הוא הנכון, בגלל שהלכו אחריהם לכן נפלנו


שיחה מאת רבי טוביה נוביק[1] שליט"א, מאויבי תחכמני:

'מדוע לצעוק נגד חרד''ק, זה נגד החוק? למה?! שני פועלים צועקים אחד על השני כמעט עד כדי סכנת נפשות, האם יבוא שוטר? שני סוחרי ירקות רוצים לריב, מותר להם , זה חלק מהאופי של האזרחות! אבל אחד הלובש מדים, הוא הרי מייצג את המדינה, אתה צועק אתה מבייש את המדינה! זה מדים של הערב רב! בגדים צואים, מהצואה רותחת שבגיהנם! אז איך אתה יכול לזלזל בזה! כבוד לגיהנום!...
מאויבי תחכמני, תבין מזה! אתה יודע מה זה 'ישיבה בחור'?!
הרב טוביה נוביק שליט"א, משגיח בישיבת 'כנסת יצחק' חדרה
הרב טוביה נוביק שליט"א, משגיח בישיבת 'כנסת יצחק' חדרה
''כבוד קדושת ישיבה בחור''! בחור, אתה צריך להפגין את זה בכל שרוך נעל שלך שאתה ישיבה בחור! שהשרוך קצת קרוע וכיו''ב כמו שישיבה בוחער נראה... כך אתה צריך להראות. אל תראה את עצמך קצת כמו מישהו מה'חוץ', שלא יוכלו לזהות אותך, בשום אופן! אלא רק כבחור ישיבה! וגם אם יעקמו את האף עליך וגם אם ירקו עליך בזכות זה... עלינו להיות גאים במעמדינו בבחינת "ויגבה לבו בדרכי ה'", ואז לא יוכל להיות להם שום שליטה עלינו! זה לא תלוי בשום כח אחר, אין לאף אחד שום שליטה נגד קוב''ה!
הנצי''ב מכנה את בני הישיבה ''נושאי המרכבה - גונדא דשכינתא'', העמלים בתורה אלו שנשאו על עצמם עול עמלה של תורה כשהם יכבדו את מעמדם בכל הליכותיהם. יש לזה את כל התוקף!
על בן הישיבה להרגיש הבדלה מוחלטת נפשית בכל תכלית ההבדלה, מכל מה שמחוץ למסגרת "תורת ה' בפיך"! כך יצאנו ממצרים ולשם כך יצאנו ממצרים ולשם כך התקדמנו למתן תורה.

____________________________

[1] משגיח בישיבת 'כנסת יצחק' חדרה.

פוסטים קשורים

הצג הכול

למען אחי ורעי! דרשה מאת רבי נתן יוסף מייזעלס זיע"א (אב"ד ור"מ דקהל אבני שלמה מאנסי יצ"ו, איש אמונו של רבינו הקדוש מסאטמאר זצוק"ל, ועוד שמעתי אודות הגרנ"י מייזעלס זצ"ל: רביה"ק מסאטמאר זי"ע הורה לו כמה

למען אחי ורעי! הנני שמח להביא בפניכם מאמר המתייחס לענייני דיומא 'זאת התורה לא תהא מוחלפת' מאת הגאון הצדיק רבי נתן יוסף ב"ר שלמה מייזעלס זיע״א (אב"ד ור"מ דקהל אבני שלמה מאנסי יצ"ו, איש אמונו של רבינו

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page