top of page

לכבוד יומא דהילולת רבי שאול אליעזר פערלמוטער זיע״א

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי שאול אליעזר ב״ר אברהם (הי״ד) פערלמוטער זיע״א (כ"ו באי"ר תשס"ג).


מעטים הם המכירים את הדמות הפלאית הנ"ל, שהי' משרידי השואה, אבל הי' דבוק ברבותיו הק' אצלם למד, זכה להקים עולה של תורה בעיר פתח תקווה ת"ו


להלן תיאור אורחות חייו הק' כפי שתיארו על מצבתו:


עדה המצבה ועדים הדברים כי פה נטמן איש רב פעלים הרב החסיד
שאול אליעזר פערלמוטער ז"ל, בן הר"ר אברהם הי"ד, מקלויזנבורג-פתח תקוה
ש'ארית ממשפחתו נשאר כאוד ממזבח שואה
א'זר כגבר חלציו להקים לאבותיו שם ואזכרה
ו'הקים במו ידיו בית המדרש "אברהם שמואל" לתפארה
ל'הפיח שם גיצי אש מרוחו הנשברה אך נלהבה
א'סף גדל והשיא יתומים תמור בנים שלא זכה
ל'עניים ולעמלי תורה פזר נתן בהסתרה
י'מיו מלאים יסורים אך על פניו שמחה
ע'מד על דעת רבותיו שלא להמשך ברוח תועה
ז'כה לקים בעשר אצבעותיו "בית מקוה טהרה" 
ר'בינו משה ארי' פריינד זצוק"ל גאב"ד ירושלים טהרו בהוראה על פיו בהשקה
ב'נות ישראל על שאול המזכה אתכן בבינה
נ'תן נפשו על טהרת ישראל כל ימיו עד זקנה
א'חד אליעזר כמפעליו הכבירים אשר עשה
ב'כפיו יגע ונהנה ולנפשו לא החזיק טובה
ר'ומם בית אלקיו וכשליח צבור הפיל תחנה
ה'ברה יהודית כאבותיו לא לשנות שם וכן צוה להלאה
מ'עשים טובים כתולדות יזכרו נאמנה
יצאה נשמתו ביום טהרה כ"ו אייר 'יסוד שביסוד' לספירת תשס"ג

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, ימליץ טוב בעדנו, זכותו יגן עלינו.


פוסטים קשורים

הצג הכול

נפל דבר בישראל

למען אחי ורעי! נפל דבר בישראל ביום שלישי, ערב חג השבועות, בשעה 12:58 הצביעו חברי הקואליציה כולל כל חברי הכנסת הלכאורה ''החרדים" על החלת דין רציפות לחוק הגיוס של גנץ מהכנסת הקודמת יו''ר הכנסת הכריז שבר

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page