top of page

לכבוד יומא דהילולת סנגורן של ישראל זיע"א

למען אחי ורעי! מה יותר מתאים בזמן זה מאשר לומר דברי חיזוק ולהדליק נר לכבוד הצדיק רבי לוי יצחק מברדישטוב 'סנגורן של ישראל' זיע"א...


כמה פסוקים שיחזקו אותנו לשוב אל אבינו שבשמים, לומר לו שטעינו בדרך כחשים והשתבשנו בשבילים צדדים, ואנו רוצים את עזרתו, כמו שאמר דוד המלך ע"ה (תהילים, פרק קיט פס' קעו):

"תָּעִיתִי כְּשֶׂה אֹבֵד"


תהילים פרק ס פס' יג:

"הָבָה לָּנוּ עֶזְרָת מִצָּר וְשָׁוְא תְּשׁוּעַת אָדָם".

וביאר שם החיד"א זיע"א, יוסף תהלות על תהילים, שם:

'הבה לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם וכו'. אפשר במ"ש רז"ל כי ברוב רחמיו יתברך מתוך הצרה עצמה תפרח הישועה, והטעם כי בזה ניכרין רחמיו ושהכל ממנו ית' כי הוא יכאיב ויחבש וכו' וז"ש "הבה לנו עזרת מצר" כלומר מהצר עצמה תהי' עזרתנו ובזה ידעו הכל כי שוא תשועת אדם והכל הוא מסך מצד רחמיך.
וזש"ה "ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע" כלומר ממנה מהצרה עצמה יושע משם תהיה התשועה וזש"ה "כי אעלה ארוכה לך וממכותיך עצמן ארפאך" וכמ"ש רז"ל ואתיא כמשז"ל דבישראל טרם מכה צץ רפואה פרח ולזה בצרה עצמה ממנה תפרה ישע הרפואה, שכבר קדמה וכמו שפירשנו "ליהודים היתה אורה ושמחה" 'היתה' דייקא כי כבר קודם הצרה היתה אורה'.

השי"ת יהי' בעזרנו למען שמו ית' שנצליח לצאת מהדמיונות שיש לנו איזושהי תשועה כלשהי מצד של פורקי עול תו"מ אפילו כאלו שמחופשים לחרדים ויושבים להם בכנסת המינים.

אפילו כוחות הבטחון של שלטון הערב-רב בסופו של דבר מודים שרק תפילה להשי"ת תושיע אותם
אפילו כוחות הבטחון של שלטון הערב-רב בסופו של דבר מודים שרק תפילה להשי"ת תושיע אותם

Commentaires


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page