top of page

לכבוד יומא דהילולת סנגורן של ישראל זיע"א

למען אחי ורעי! מה יותר מתאים בזמן זה מאשר לומר דברי חיזוק ולהדליק נר לכבוד הצדיק רבי לוי יצחק מברדישטוב 'סנגורן של ישראל' זיע"א...


כמה פסוקים שיחזקו אותנו לשוב אל אבינו שבשמים, לומר לו שטעינו בדרך כחשים והשתבשנו בשבילים צדדים, ואנו רוצים את עזרתו, כמו שאמר דוד המלך ע"ה (תהילים, פרק קיט פס' קעו):

"תָּעִיתִי כְּשֶׂה אֹבֵד"


תהילים פרק ס פס' יג:

"הָבָה לָּנוּ עֶזְרָת מִצָּר וְשָׁוְא תְּשׁוּעַת אָדָם".

וביאר שם החיד"א זיע"א, יוסף תהלות על תהילים, שם:

'הבה לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם וכו'. אפשר במ"ש רז"ל כי ברוב רחמיו יתברך מתוך הצרה עצמה תפרח הישועה, והטעם כי בזה ניכרין רחמיו ושהכל ממנו ית' כי הוא יכאיב ויחבש וכו' וז"ש "הבה לנו עזרת מצר" כלומר מהצר עצמה תהי' עזרתנו ובזה ידעו הכל כי שוא תשועת אדם והכל הוא מסך מצד רחמיך.
וזש"ה "ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע" כלומר ממנה מהצרה עצמה יושע משם תהיה התשועה וזש"ה "כי אעלה ארוכה לך וממכותיך עצמן ארפאך" וכמ"ש רז"ל ואתיא כמשז"ל דבישראל טרם מכה צץ רפואה פרח ולזה בצרה עצמה ממנה תפרה ישע הרפואה, שכבר קדמה וכמו שפירשנו "ליהודים היתה אורה ושמחה" 'היתה' דייקא כי כבר קודם הצרה היתה אורה'.

השי"ת יהי' בעזרנו למען שמו ית' שנצליח לצאת מהדמיונות שיש לנו איזושהי תשועה כלשהי מצד של פורקי עול תו"מ אפילו כאלו שמחופשים לחרדים ויושבים להם בכנסת המינים.

אפילו כוחות הבטחון של שלטון הערב-רב בסופו של דבר מודים שרק תפילה להשי"ת תושיע אותם
אפילו כוחות הבטחון של שלטון הערב-רב בסופו של דבר מודים שרק תפילה להשי"ת תושיע אותם

פוסטים קשורים

הצג הכול

למען אחי ורעי! דרשה מאת רבי נתן יוסף מייזעלס זיע"א (אב"ד ור"מ דקהל אבני שלמה מאנסי יצ"ו, איש אמונו של רבינו הקדוש מסאטמאר זצוק"ל, ועוד שמעתי אודות הגרנ"י מייזעלס זצ"ל: רביה"ק מסאטמאר זי"ע הורה לו כמה

למען אחי ורעי! הנני שמח להביא בפניכם מאמר המתייחס לענייני דיומא 'זאת התורה לא תהא מוחלפת' מאת הגאון הצדיק רבי נתן יוסף ב"ר שלמה מייזעלס זיע״א (אב"ד ור"מ דקהל אבני שלמה מאנסי יצ"ו, איש אמונו של רבינו

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page