top of page

לכבוד יארצייט של הקדוש יעקב ישראל דה-האן הי״ד, הרצח הציוני הראשון בא״י

למען אחי ורעי! לכבוד יארצייט של הקדוש יעקב ישראל דה-האן הי״ד, הרצח הציוני הראשון בא״י, הנני מביא עדות נפלאה אודותיו מפיו של רבי שמואל הורוביץ זיע"א (מחסידי ברסלב)


רבי שמואל הורוביץ זיע"א, ימי שמואל, כרך ב', פרק קכו, עמ' יט-כ:

'ואף על פי שאז נתחדש דבר ממה לדבר בו, כי אז ארע המעשה של רציחת הפרופסור דיהאן, שהוא היה מראשי מנהיגי חברת אגודת ישראל, והתכונן לסע ללונדון הבירה להשתדל לפני ממשלת אנגליה, בענין פריקת עולם של החרדים מתחת ידי החפשים.
כי החפשים התימרו והתאמצו אז בכל עז להשתלט בכח הממשלה על החרדים, ואם חס וחלילה הפיקו זממם אז היה נהפך חס וחלילה הקערה על פיה, שהיו מכבידים ידם על החרדים להכריחם בחנוך חפשי של הבנים והבנות, ובהשלת מסים עבור בתי תאטרותיהם ובתי ספריהם וספרי מיניהם. וכל היהדות היה חס וחלילה הולך ומתמוטט.
אך עתה שהחרדים על ידי מלחמות כבדות, פרקו מעליהם עול החפשים, וברוך השם נתקים הפסוק "יהודה עוד רד עם אל ועם קדושיו נאמן", ונשאר לנו בירושלים וגם בשאר ערי הקדש שארית הפלטה אשר לא כרעו לבעל, יהודים חרדים שומרי מצוה כדת וכדין, וחנוך הבנים והבנות ברוח ישראל סבא, על החנוך הישן בלי שום שנוי אפלו זיז כל שהוא, והולכים בפאות ובזקן ובמלבושים של צניעות כל הבני בית.
וזה הפרופסור דיהאן היה מלמד גדול ומח חרוץ, ובקי בנמוסיהם ובלשונות הגוים, ומקודם נלכד בשחיתותם והיה מהחפשים, ואחר כך נהפך לבעל תשובה אמתי ונעשה יהודי חרדי, והיה מסור בכל לבו ונפשו לחרדים, וכפוף למשמעתם של מנהלי עדת החרדים, ובראשם הרב רבי חיים זוננפלד זכרונו לברכה.
ובלילה שלפני נסיעתו ללונדון שהיה קבוע ומיעד ליום המחרת, הלך להתפלל ערבית בבית המדרש של בית החולים שערי צדק של הדוקטור ואלאך, ולהתפרד בברכת הפרדה עם חברו וידידו הותיק הדוקטור ואלאך, (כי גם דוקטור ואלאך הוא יהודי דתי חרדי ואוהב וידיד נאמן לעדת החרדים ולראשיה ולמנהליה בכל לב ונפש), והנה ארבו לו רוצחים מבחוץ סמוך לשער של בית החולים הנזכר לעיל, ובו ברגע כשיצא הפרופסור דיהאן מהשער ירו בו האלמונים באקדוחים והרגוהו בו במקום, ועד היום הזה לא נודע מי הכהו ורצחו נפש, ואז התחילו כל הבריות לשוחח מזה'...

אבל בפועל בימינו אנו אנו יודעים שהמרצח הי' אברהם תהומי שנשלח בפקודת יצחק בן-צבי שר"י


בימים אלו שמנסים השכם והערב להכתים את דמותו בכל מיני טענות של פריצות, רח"ל, הרי יודעים בדיוק שמי שמקדם את האידיולוגיות הללו הם דווקא שלטון הערב-רב, ועוד ישנם כאלו שמתיימרים להיות חרדים, אבל בפועל בכך שמתחברים לאותם רשעים מעיד עליהם שהם בעצמם רשעים כמוהם.


השי"ת ישלח לנו גואל צדק במהרה בימינו ועד אז יעזור לנו עם שתדלנים נאמנים לרוח תורתינו הק', מגלגלים זכות ע"י זכאי.

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page