top of page

לכבוד הילולת רבי עמרם בלויא זיע״א

למען אחי ורעי! לכבוד הילולת רבי עמרם בלויא זיע״א (עשב"ק ט"ו בתמוז ה'תשל"ד), הנה מעשה רב מופלא שהעיד עליו רבי שלמה זלמן בריזל זיע"א (מובא מתוך הספה"ק 'ר' זלמן', פרק י"ג - בנתיב עבודת המידות, וחישב עם קונהו, עמ' 320-322)

חבורה שלימה של עובדי ה' היו מתקבצים ובאים להם לאסיפה מיוחדת מידי יום שלישי בשבת. סביב לשולחן יושבים אנשיו אשר הגיעו לגבורות, ילדים ונכדים להם לרוב בלעה"ר, אולם האסיפה הקבועה מאפילה בחשיבותה על כל הדאגות וטרדות החיים הקיומיות.
וכך תאין ומתכנשין להם שפירי קרתא דשופריא הצדיקים ר' עמרם בלוי ז"ל, ר' זלמן בריזל ז"ל, ר' יודל כהן ז"ל, ר' אברהם ראטה ז"ל ר' שמואל דייטש ז"ל, ר' יעקב רוטמן ז"ל- ועוד יהודים יקרים אשר אהבת בוראם ויראתו יוקדת בלבם. יושבים ודניה הם בכובד ראש בשאלה המעסיקה את מוחם ללא הרף
- "אור האלט מען אויף די וועלט ?!" [-היכן אנו אוחזים בעולם?!].
מידי שבוע דנים הם בצוותא אודות מידה כלשהיא, או הנהגה מסוימת אשר את קיומה הנדרשים ותובעים מעצמם. וכדי לעמוד בדיבורם, ולהחזיק בקבלותיהם הטובות. משיתים הם על עצמם קנסות כספיים.
"את הכספים אשר היינו משיתים עלינו - גזלנו מפת לחמנו המצומצמת!" סיפר לימים ר' זלמן - "לא התפשרנו במאומה בענייני עבודת ה'! גם בלילי ראש השנה לא וויתרנו על הקביעות לעשות חשבון הנפש! -
- כה גדולה היתה נחישותם של חברי החבורה להתעלות בעבודת ה', אשר גם כאשר ר' עמרם בלוי חיתן את בתו לא ויתרנו על קביעות זו, ובזמן הקצר שבין החופה לסעודה התיישבנו יחדיו, כל בני החבורה, לחשוב חשבונו של עולם!
-שורה ארוכה של קבלות להיטיב, להיזהר ולהישמר, היו לחם חוקינו. כל שבוע היינו צריכים ליתן דין וחשבון אחד לחברו, מה אירע עמו במהלך השבוע, כלום הצליח היצר הרע להפיל מאן דהוא מבני החבורה בפח יקוש. מי שהיה מצהיר כי נכשל בדיבור, במעשה או אפילו במחשבה (!) נתחייב לשלם קנס ככל אשר יושת עליו מראש.
- והיה, אם החבר לא הצליח להיזכר האם נשמרה קבלתו או לאו, אזי נהגנו להשית עליו סכום כפול!"
היו הצעירים מתפלאים ושואלים את ר' זלמן לא אחת:
"ר' זלמן, האיך?" - האיך יכול אדם לזכור את כל מה שעבר עליו במשך השבוע, בכל רגע ורגע מתהלוכות יומו?
"מה השאלה בכלל?" התפלא ר' זלמן, "זוהי הרי צורת החיים של יהודי - להחזיק מועדון בכל רגע, לדעת מה קורה עמו בכל עת!"
סיפר הרה"צ רבי יעקב רוטמן ז"ל, מבני אותה חבורה קדושה:
- "באחת האסיפות שלנו, קיבלנו החלטה לשלוט באופן מוחלט על - תנועותינו הקלות ביותר, להימנע מתנועות חיצוניות שאינן אמיתיות, ושר לנקוף אצבע שלא לצורך ברור!
באסיפותינו באותה התקופה היינו יכולים לשבת שעות יחד ולא להזיז את היד סתם כך! אלו היו אז ההשגות, אלו היו עסקים בעולם!
ואז, ורק אז - לאחר שעה ארוכי כשסיימנו לחשב ולתקן את בדק נשמותינו, התחלנו לחשוב גם מי ניתן לעשות למען חיזוק גדר היהדות בקרב ציבור הרחב!"


ומכיוון שאנו גם באותו יומא דהילולת רבי חיים ן' עטר 'אור החיים הק' זיע"א

רבי עמרם בלויא זיע"א (399) עולה בגימטריא רבי חיים בן עטר (399)


זכות הצדיק(ים) יגן עלינו מכל מיני משחית ומגפה, ונזכה להיות מהזוכים לראות פני המלך אור באור החיים

ליקוט מדב״ק של רבינו חיים ן׳ עטר ׳אור הח
.
הורידו את • 4.37MB
רבי עמרם בלויא זיע״א באחת מהפגנותיו לשמירת גדרי הצניעות של בית ישראל
רבי עמרם בלויא זיע״א באחת מהפגנותיו לשמירת גדרי הצניעות של בית ישראל

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page