top of page

להעביר גילולים מן הארץ

למען אחי ורעי! למען התחזקות במצב השורר בארה"ק ורבים הם שחושבים שללכת אחרי שטי הכזב הציונים היא העזרה, הרי ההפך הוא הנכון, בגלל שהלכו אחריהם לכן נפלנו


שיחה מאת רבי טוביה נוביק[1] שליט"א, להעביר גילולים מן הארץ - שביבי אורה נוכח המצב החמור בארץ הקודש:

'תקופתינו - "תקופת ההסתגלות''... המושג תורה והמושג 'צבא' של שלטון הערב רב, הוא עומד בסתירה זה עם זה. הממשל בצירוף הצבא הכריזו, שלתורה אין זכות לעצמה, יש יותר מחויבות ח''ו ''לישא בנטל'', של הנבילה, של הפגר המובס, של העגל הקדום, יש ''נטל''... כנראה שיש פגר שצריך לישא אתו והמחויבות לשאת אותו שווה למי ששבוי בידי הערב רב ובין אלה שלא שבויים, כולם חייבים בנטל, וזו מלחמה שיוצרת טשטוש לכאלה שקרובים לטשטוש, כל אחד שנפל קרבן לטשטוש הזה, זה אסון לאומי פי כמה מאותו קדוש שנהרג על קידוש ה'.
אם ח''ו יש מציאות של מיעוט המצוי שקורה אסון ע''י ערבים ומפני כך אנשים נמנעים ומפחדים ללכת ברחובות, ולא נכנס לשאלה אם הצדק איתם. מה עושים הער''ר, שולחים אנשים עם מדים ועם כלי זיין ומסתובבים ברחובות ואז אומרים התושבים, עכשיו אנחנו כבר יכולים להסתובב, זה נוסך בנו רגש בטחון (ח''ו), כמוהם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם...
כשכיוונת במעריב כשאמרת ''ועל כן נקווה לך ה''א לראות מהרה בתפארת עוזך להעביר גילולים מן הארץ'' - זה כולל גם חיילים עם בגדי צבא! והאלילים כרות יכרתו, גם חיילים עם בגדי צבא!
לתקן עולם במלכות ש-ד-י, אם נגרם מצב שבגלל הבעיה, נוצר קשר נפשי אל המינות אל האפיקורסות, שכאילו הנה לצבא יש עכשיו 'קבלות', אתם בעצמכם אומרים שאתם צריכים אותנו, אלה שיושבים ולומדים בכוללים ובישיבות אתם לא יכולים להציל את הציבור בלעדנו. לא הייתם יכולים להסתובב ברחובות. זה קידוש ה' או חילול ה', מותר שזה יהיה? יש היתר לזה?
הרמב''ם פוסק להלכה, ''ואסור להתרפאות מן המין ואע''פ שנתיאשו ממנו'' היינו אפילו שהרפואה לחיי שעה, שמא ימשכו אחריו, והיינו שלא מדובר שמתרפא במינות עצמה או בעצי אשירה, אלא מדובר בד''ר שקיבל דוקטוטרט באוקספורד והוא בלתי מאמין, הוא מין. אבל למעשה הולכים גם לרופאים מינים כי פוסקים כהתוס' שאומר שהאיסור זה רק אם מרפא במינות עצמה ורק אז יש סיכון שימשכו אחריו.
ומה קורה כשבאים לרפא במינות בעצמה? כגון שהשלטון והצבא העמידו את המינות כסתירה עם התורה ועכשיו יש להם הוכחה... ''קבלות'' הנה אתה צריך אותי... אז אם היה שייך והיה אפשר לבקש שבמחוזותינו לא יהיו לא חרדקים ולא חילונים, אנו לא רוצים לראות כלל בגדים צואים זה אנטי כל התורה, אוי ואבוי אם זה מה שנוסך ביטחון! אז זה היפך כל האמונה, כי כל ההיתר להשתמש במה שמותר, זה רק בתנאי שאתה ממשיך להאמין בהשי''ת אבל אם אתה מודה שזה מה שנוסך את הבטחון אז אוי ואבוי למצב!
זה מה שלמדנו שבני קורח אומרים עד סוף כל הדורות: "לא בחרבי אבטח וחרבי לא תושיעני", החרב והקשת לא היה לו אף פעם משמעות בעם ישראל!
אבותינו סיפרו לנו בבואם לא''י: "אתה ידך גויים הורשת ותטעם תרע לאומים ותשלחם וגו', זרועם לא הושיעה למו", לא יהושע בן נון הוא מצביא עליון שהצליח לגרש ל''א מלכים!
לבוא לתוך א''י ולבסס ולהתבסס בכפירהבמינות באפיקורסות, זה פחד פחדים, האבסורד הכי גדול בבריאה זה באופן הזה.
מה יותר מציק? שערבי מסתובב עם סכין או שחייל מסתובב עם מדים ועם נשק? מה יותר מציק לבני קורח?
"תתננו כצאן מאכל נחשבנו כצאן טיבחה", הקב''ה יודע מה טוב לנו, מה נכון בשבילנו כל עונש שנתתה לנו קיבלנו אותו ברצון אנחנו לא מתלוננים, השי''ת נתן לנו את העונש, בגלל זה נבגוד בו? בגלל זה נהיה יותר מאמינים! מה הביא לנו את העונשים אם לא הבגידות?!
אבל מה התפקיד במצב כזה, להתפלל יותר טוב ללמוד יותר טוב, לחיות את האמונה ביתר תוקף וחוזק, לשלול את הכפירה ביתר שאת ויתר עוז. מה מעכב אותנו מלהתקדם לקראת העתיד הוודאי, שאנחנו מתקדמים אליו כל הזמן, אם לא הבגידות שאנחנו בוגדים מעת לעת ומפקידה לפקידה!
נותנים לנו הזדמנות לנסיון ובודקים את הדופק האם הציבור החרדי מאמין יותר טוב? בכל ביטוי ומשפט ובאופן ההתייחסות, מתגלה מה הערך של כל הקר''ש שלו במשך כל החיים, של כל התפילין, של כל הציצית, של כל השבתות, של כל המצות שהוא אכל בכל הפסחים, מה הערך של התקיעת שופר שלו, פחד פחדים! אם הוא נשאר מבחוץ.
מבחן כזה לפני ולפנים אנחנו עם קדוש, אנחנו מלאכים, מלאכי מעלה שנמצאים פה בעולם, נשמות קדושות שנמצאות פה בבריאה בשביל לשרת את השי''ת, אין לנו שום דמיון לשום אומה ולשון (וכבר דיברנו בענין זה ממדרש תנחומא פ' וישב ואכמ''ל).
העם הקדוש הזה יש לו תפקיד להיות פה בעולם ולהאמין כמי שהוא נמצא בשמים, לחיות פה בארץ אבל להאמין באלוקינו בשמים, כל אשר חפץ עשה, אומות העולם אומרים 'איה' אלוקיהם, אבל יהודי לא אומר 'איה', גם יהודי לא רואה בעינים שלו שום דבר, אבל הוא חי פה בעולם - 'ואלוקינו בשמים' אין שום הבדל אצלו בין השמים לארץ, כל אשר חפץ עשה! אין לו שום עירפול, זה המוצקות היהודית הנורמלית והבריאה.
זה ששלטון הער''ר וכל גרורותיו חיים פה בעולם כמו כל אמריקאי סיני וכיוצא בו, אז כל אלה שהתערבו בהם, גם קיבלו את אותו התדמית על עצמם, יש להם כיפה אבל שקועים בכפירה ומינות.
מרן החזון איש הגדיר את הישיבה כ''מדברות'' והכוונה ל'מדבר סיני' למרגלות הר סיני! ממילא הכל צריך להיות בהיר וברור מתוך מבט תורתי מובהק.
אשרנו מה טוב חלקנו שאנחנו יושבי ביהמ''ד.

____________________________

[1] משגיח בישיבת 'כנסת יצחק' חדרה.

הרב טוביה נוביק שליט"א, משגיח בישיבת 'כנסת יצחק' חדרה
הרב טוביה נוביק שליט"א, משגיח בישיבת 'כנסת יצחק' חדרה

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page