top of page

לאחר דבר המאמר על זיוף המכתבים של הסבא קדישא

למען אחי ורעי! המאמר הזה אודות המכתבים שזיופו ומיוחסים לס"ק אלפאנדרי זיע"א, הנה לכבוד חודש אדר כמה בדיחות שקבלתי בעקבות סדרת המאמרים על הסבא קדישא אלפאנדארי זיע"א


>>>עדכון חשוב המאמר הזה לא עוסק בביזוי קוק,

אלא בכך שתלמידיו ביזו את עצמם בכך שזייפו מכתבים<<<ואחלק את השאלות והתשובות לב' חלקים


חלק א' - שאלות ענייניות בשביל לברר את האמת


השאלות

א. הרי הסב"ק מזכיר בשו"ת וכן במכתב בענין המאסר את המילים "מוהר"א קוק" דהיינו מורינו הרב אברהם קוק (נו נו...) והרי הסב"ק אינו נושא פנים ואיך התבטא עליו בכזו צורה. שים לב שהבאתי את המאמרים שדיבר נגד קוק בסדר כרונולוגי, דהיינו שאותה שנה שכתב נגדו עדיין לפני שכל הקצף יצא נגדו בעקבות חיבוריו, עיקר ההתנגדות כלפיו החלה משנת תר"פ

ב. כתי"ק של הסב"ק שמובא מהס' מרא דארעא ישראל אינו נראה כלל כמו המילים "ועוד כתב בפרק מ"ג וכו'" (וממה נפשך, אם זה הקטע אינו מהכת"י מדוע מצטטים דווקא את הקטע הזה. ועוד שבס' מרא דארעא ישראל נכתב בהדיא שהקטע הנ"ל הוא הוא הכת"י

ג. מה שהבאתם מהמאמר אש חיות אות מח. שנשנה בס' משכנות הרועים לא כתוב שם כלל. הרי שם נכתב מאוד בקיצור (מבלי "לרדת" על הגרמ"מ עפשטיין שהוא אוהב ממון ח"ו, ודרך אגב, ידוע שמרן הגרי"ח זוזננפלד בירך עליו שחלק מחכמתו ליריאיו (עי' בס' מגד גבעות עולם) וחוץ מזה ראה בשו"ת פאת שדך סי' קיא להרב מונק בעל הבאין חזון שכותב במפורש שהגרמ"מ עפשטיין ביקש מבחורי ישיבת סלבודקא לגדל זקן. וכן כתב הוא עצמו בהקדמה לספרו לבוש מרדכי על בב"ק שכותב על הצורה היהודית ומזכיר בין היתר זקן).

התשובות

א. הרבנות בירושלים שקיבל מצד הציונים, ואח"כ עוד יותר ביתר שאת מכתביו... עד אז אפשר למצוא ביטויים כבוד כלפיו, כך לדוגמא את המכתב שכתב לגבי סרבנתו להיות ברע-בנות, גם ישנו מכתב שידוע לי שמעולם לא התפרסם, כך התברר לי משיחת טלפון עם אותו מחזיק מכתב (הוא פשוט לא כ"כ רוצה לפרסם אותו), אבל ב"ה ישנו יהודי שפועל לקבל העתק בשביל לפרסמו, ובאותו מכתב בכתי"ק של הס"ק ובו מלא דיבורים חריפים נגד קוק


ב. התברר כי אין קשר בין המכתב המופיע בכת"י, לבין המודפס.

לא עברתי על כל המכתב, אבל על קטעים עברתי.

למשל אני מזהה:

על רב אחד בזמנינו שאינו הולך בדרך הישר וכותב מכתבי עמל"


"אמנם [לאחר[ (ב)ראותי החוברת ששלחו ??? כת"ר חזרתי ע"כ הצדדי' ולא מצאתי לו שום זכות תולה והוא כי"


המכתב מסיים במלים "פליטי הענן..."


ומכל אלה אין מאומה בהעתקה.


אבל הוא כן זהה למכתב שהתפרסם במשכנות הרועים, אבל עדיין בבירור


ייש"כ גדול על ההבחנה, זה עוד מכתב שיצא נגדו, תקנתי את המיקום של התמונה במאמר, שתהי' בקרבת מקום למכתב שזהה יתר...


ג. גם אינני יודע מדוע עשו צנזורה בחיות אש במהדורות אח"כ... אבל כל הנ"ל מופיע במהדורא קמא של חיות אש, עיי"ש... גם כיום החשש שהגרמ"מ עפשטיין יתחבר לרבנות כבר לא קיים כ"כ (אם כי ישנה בעיה אחרת של התחברות אגודה עם הציונות)


----------------------------

חלק ב' - שאלות חסרות עניין מטעם יחצ"נים, שרק מלוות בהשמצות


שאלות

קבלתי קישור מאחד הלצים הידועים של יחצ"ני קוק שתמיד מטריד באימיילים כל מי שמעיז לומר את האמת על הציונות הארורה ומשמשי' הלוקים בעיוורון.


תשובות

מדוע אינך מסוגל להתייחס עניינית למה שהובא


אבל אני די בטוח שאתה לא קראת את 2 המאמרים שפרסמתי עליהם כי אתה שולף לי את המאמר הלוקה הנ"ל, שממנו אני לומד שבאמת צדקתי


אבל להבדיל ממך, אני כן אתייחס עניינית למה שאתה הבאת


קול גדול – איזה מכתב חריף יש מכתב של הס"ק אם יש מכתב שהוא דורש שישחררו אותם כי קוק דאג להכניס אותם לכלא, כי לא מצא חן בעיניו שמוכיחים שם את כל השגעונות שלו...


בהערה 2 – כתוב 'כנראה', אז אינני מבין מדוע שאצל סופרים ולבלרים חרדיים זה לא יופיע כי אם מה להציג, כי הכל סובב לפי 'כנראה'


שנת תרפ"ד – אכן גר בצפת בין השנים תרפ"ג-אלול תרפ"ה, אבל כפי שמופיע במאמר עצמו, כי היאמיוחסת, למה הם היו צריכים לכתוב 'מיוחסת' ולא באופן ברור שהיא שלו הרי זה נכתב על ניירת המכתבים שלו (ומצאתי את הספר הזה אגרות לראי"ה, וממנו אני אעבוד לראות את כל המכתבים שציינת בפני, וכך אצליח להוכיח שכל התארי כבוד היו לשם השגת דבר מה ממי שהחזיק בידו אישורי עליה לארץ, מטעם הציונות הכפרנית שאתם כ"כ אוהבים להיות הלקקנים וכת החנפנים שלה,ולכן אינכם רואים פני שכינה, והכי מענין לראות בבן יהוידע שהוא כותב שכת החנפנים היא כנגד רוח מזרחית, שנקראת בערבית 'שרקי')


עיתונות התקופה היתה מגוייסת למען קוק (מכתבו של רבי ראובן הלוי יונגרייז זיע"א שמתאר איך השתלטו הציונים על ירושת"ו), כי הוא הי' 'רב מטעם' [הציונים] (מה שעושה אותו לעוד יותר גרוע (וגם רבנות ירושלים לקח בעזרת לשכת אחוה ובני ברית של הבונים החופשים (כך אפילו מצוין בספר האגודאי האיש על החומה) ... אותו עיתון הי' שייך לאיתמר בן אב"י


על האגרת של שהתפרסמה לראשונה בעיתון 'יום השישי' בשנת תשנ"ב, לקח לאגרת הזאת להתפרסם לאחר 70 שנה, שלא לדבר על שאר הדברים שציינתי לגבי האגרת כגון הביטוי 'הרבי קוק' איזה רבנים ספרדים מדברים כך, או החורים שבתוך האגרת מי היו מופיעים שם, וגם האלף שונה ממקום למקום מה שמעיד שזה התנסות של כתיבה ולא באמת מישהו שכותב כך באופן רגיל וזה הכתב יד הרגיל שלו, גם בנוסף ההתפרסות שם מגעילה באופן כה דוחה שלא יאומן, וכו' וכו' וכו'.


סיפורי הסבתא של נריה לא שווים דבר, סתם כך כדרך אגב מציע לך לראות איך התייחס אליו הרבי מחב"ד כשנריה ביקר אצלו, ואפילו לא טרח ללוות אותו.


והסיפור סבתא על הריא"ז מרגליות זיע"א שדיבר עם הס"ק.... זה בכלל הזוי כמו הסיפור על האגרת של אור שמח עם הרבנית והדיו, ממש המצאה נחמדה שמעולם לא היתה והיו לה כבר כמה גירסאות למעישה הזאת.... תסביר לי הריא"ז מרגליות זיע"א הי' מהמתנגדים לשגעונות של ספר הדרשות של קוק, כך הס"ק יאמר לו


לגבי גזילת הכתבים שלו הרי זה דברים ידוע ומפורסם בספה"ק חיות א"ש שהרבנות שמה ידה על כתביו וגם דאגה לבזות את אותו צדיק בהלוויתו


סיכום

ידוע כבר בשער בת רבים שישרות תורנית זה לא משהו שמצוי אצל בעלי הדעות המשובשות, שהרי אחרי כל הסילופים והשקרים שלהם, ואחרי שהמדינה באופן גלוי אומרת את דעתה נגד התורה, איך הם עדיין מנסים באופן שריטתי להציג כאלו הכל בסדר ושיטת ספרי דרשות הדופי של אורות.


וגם שהציבור שלהם מדרדר מיום ליום לחילוניות ואף גרוע מכך לרפורמיות, והם כמו טומטומים ואנדריגוסים ממשיכים לזמר קוקו ריקו כל היום, ולרקוד סביב איזה עגל זהב שהערב-רב עשה, ובחוסר לב ובחוסר שכל פשוט מדרדרים את עצמם ואת הדורות הבאים


הי' טוב אילו היו עושים לעצמם טובה ומספיקים לרגע לחשוב לאן הם הולכים, ולפתוח לעצמם פתח של תשובה, במקום להיות קשור ל'בני החושך', ולהתחבר לאנשי האמת והצדק


יש לזכור תמיד שנביאי האמת והצדק תמיד יצאו נגד המלכים שפעלו נגד רצון ה', אבל נביאי השקר תמיד אמרו שהכל בסדר ואפשר להמשיך לעבוד ע"ז


אז זה כעת נתון להחלטתם אם הם רוצים להמשיך עם העיוורון שלהם או לצאת מהחושך

הסבא קדישא אלפאנדארי זיע"א
הסבא קדישא אלפאנדארי זיע"א

פוסטים קשורים

הצג הכול

My Journey with Authentic Chassidic Teachings

As a professional navigating the complexities of a fast-paced world, finding moments of spiritual connection can often feel like a distant dream. This is a sentiment that resonates deeply with many in

Opmerkingen


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page