top of page

לאור המצב שבקבינט המדיני יושב הפרזידנט האמריקאי

למען אחי ורעי! לאור המצב שבקבינט המדיני יושב הפרזידנט האמריקאי...


שיקויים בנו במהרה בימינו מימרת חז"ל מסכת סנהדרין, דף צח ע"א:

'אמר רבי חמא בר חנינא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל שנאמר "וכרת הזלזלים במזמרות", וכתיב בתריה "בעת ההיא יובל שי לה' צבאות עם ממשך ומורט".

ופירש"י, שם:

'עד שתכלה מלכות הזלה - שלא תהא להם שום שולטנות לישראל, אפילו שולטנות קלה ודלה'.

וכל עניין הנ"ל הוא להורות לנו שאנו צריכים לבקש את הענווה והשפלות, ולא לרדוף אחרי שררה וכבוד שהיא היא הגורמת להארכת גלותינו.


כי רק מתוך ענווה ושפלות נזכה לצאת מהגלות ולזכות לגאולה.


זכריה הנביא ע"ה (פרק ד פס' ו'):

"וַיַּעַן וַיֹּאמֶר אֵלַי לֵאמֹר זֶה דְּבַר יְדֹוָד אֶל זְרֻבָּבֶל לֵאמֹר לֹא בְחַיִל וְלֹא בְכֹחַ כִּי אִם בְּרוּחִי אָמַר יְדֹוָד צְבָאוֹת".

מצודות דוד, שם:

זה דבר ה' - ר"ל בזה ירמז כאלו אמר ה' על מלך המשיח הבא מזרע זרובבל.
לא בחיל - ר"ל ממשלתו על העכו"ם לא יהיה בעבור חילו הרב ולא כח זרועו יכבשם במלחמה אבל ימשול בם מבלי טורח מלחמה כי אם ברצוני כי אתן בלב העכו"ם להיות נכנעים לו וסרים למשמעתו ויהיה דומה כות נרות המנורה שהיו מבלי טורח אבל הכל נעשה מעצמו כי הזיתים ו מעצמם ונדרכו מעצמם ומעצמו נמשך השמן אל הגולה כאשר יאמר עוד למטה מן הגולה נמשכו מעצמם דרך הצינורות אל הנרות'.

בב"א.

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page