top of page

כרוז אזהרה חמורה

למען אחי ורעי! כרוז עם דברי קדשם של רבי צדקה חוצין, רבי יעקב ב"ר עזרא מוצפי, כ"ק האדמו"ר מסטרופקוב, רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם, רבי יוסף סוסו הכהן זיעועכי"א:

בית דין צדק לעדה החרדית הספרדית ובני עדות המזרח והמערב
אזהרה חמורה
לאחינו בני ישראל החרדים לדבר השם יתברך ותורתו בארצנו הקדושה
כפי ששמענו מתכוננים הכופרים והפריצים למיניהם להכריז את יום החמישי, פרשת אמור ד' אייר, ליום הוללות וסכלות, רקודים טמאים ופריצות, תערובת אנשים ונשים, כעצת בלעם הרשע.
לכן הננו הח"מ גוזרים בכח תורתנו הקדושה שאסור לאף איש ואשה, גדול וקטן להשתתף בתהלוכותיהם ולקחת חבל בהלולא וחנגא שלהם, אפילו בהסתכלות ארעית, ולא לשנות ח"ו בנוסח התפילה, ולא להוסיף פסוקי שמחה, וחלילה לשנות בו או להקל ח"ו בדיני הספירה.
ואדרבה ביום המר זה חוב מוטל על כל אחד ואחד להרבות בתחנונים להקב"ה שיראה בענינו ויציאנו מהגלות המר הזה, 'גלות הערב רב' הקשה מכל הגליות, כמובא בזוהר הק' בהרבה מקומות ובראשונים ובאחרונים.
וישלח לנו גואלנו האמיתי משיח צדקנו ויגאלנו גאולה שלמה בב"א'
וע"ז באעה"ח בצע"ר ובצפיה לרחמי שמים המרובים פעיה"ק ירושלים ת"ו
הביד"צ לעדה החרדית הספרדית ובני עדות המזרח והמערב.

נאם יעקב ע. מצ'פי הרב הראשי ואב בית דין
נאם יחזקאל שרגא ליפשיץ הלברשטאם מסטרופקוב
נאם ע"ה סוסו יוסף הכהן ס"ט.Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page