top of page

כי הציונות הדתית היא ציונות וימיניות ללא תורה

למען אחי ורעי! הנה מדי פעם פונים אלי יהודים שאכפת להם, להבדיל מיהודים ששייכים לציונות הדתית שאכפתיות שלהם היא קודם כל להעביר ביקורת על חרדים (למיניהם) כדכתיב (משלי פרק יז פסוק טו)

"מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת ה' גם־שניהם"[1].


ונחזור לדוכתא דהנה ישנם יהודים שפונים אלי שאכתוב מאמרים להאיר באור יקרות לעוד יהודים שצריכים הבנה נכונה לגבי המציאות של ימינו אנו, והנה בקשתו

אם תרצו לכתוב מאמר חדש המוכיח כי הציונות הדתית היא ציונות וימיניות ללא תורה...


והנה תשובתי לבקשתו

ב"ה, רעיון נפלא... לגבי ימיניות הרי זה סתם בלוף לצרכי בחירות, כי הדיבורים על 'מצות ארץ ישראל' זה סתם ברברת שנועדה להלהיב נערים, שאין מאחוריה שום דבר, ולהוכיח הדבר ניתן לראות איך הציונות (שרחוקה מלהיות) דתית מכרה את גוש קטיף וצפון השומרון וכיו"ב ולא עושה ברוגז עם הציונות.
היחידים שכן איכשהו ממשיכים לדבוק (בע"ז הציונית) הם נערי גבעות, אבל הם בחינת 'בנין נערים, סתירה'[2], ומהיכרות שלי עמהם הם ממש עמיארצות , הם אנטיציונים אבל לא אנטיציונות.
אנחנו לא אנטיציונים אלא "אוהבי ה' שנאו רע", אנחנו בעד התורה, כי אנחנו נלחמים נגד הכופרים בהשי"ת ובתורתו הק'".

והמענה שקבלתי על תשובתי הוא

אמת ויציב

אזי שהשי"ת יזכנו להציל עוד יהודים מהכפירה הציונית בב"א

כי הדיבורים על 'מצות ארץ ישראל' זה סתם ברברת שנועדה להלהיב נערים
...כי הדיבורים על 'מצות ארץ ישראל' זה סתם ברברת שנועדה להלהיב נערים.

____________________________

[1] ולפי עניות דעתי לגבי כוונת הסיפא של הפס' 'גם שניהם', יש לומר כי יהיו אנשים שיעשו רק 'הצדקת רשעים' ובין היתר גם יצדיקו צדיקים, וכן נמצא אנשים ש'מרשיעים צדיקים' אבל על הדרך ג"כ 'ירשיעו רשעים', והכוונה היא שגם כאלו 'תועבת ה' גם שניהם.


ומקווה להשי"ת שכוונתי כדקא יאות לכוונת הפס'


[2] מסכת מגילה, דף לא ע"ב

תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר אם יאמרו לך זקנים סתור וילדים בנה סתור ואל תבנה מפני שסתירת זקנים בנין ובנין נערים סתירה וסימן לדבר רחבעם בן שלמה.

ועוד איתא בתוספתא עבודה זרה, פרק א סוף משנה ג'

רבי שמעון בן אלעזר אומר אם יאמרו לך ילדים בנה בית המקדש אל תשמע להן ואם יאמרו לך זקנים סתור בהמ"ק שמע להן מפני שבנין ילדים סתירה וסתירת זקנים בנין וראיה לדבר רחבעם בן שלמה.

Comments


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page