top of page

יום הכתרת כ״ק האדמו״ר רבי יואל טייטלבוים לנשיא העדה החרדית

למען אחי ורעי! לכבוד יום הכתרת כ״ק האדמו״ר רבי יואל טייטלבוים לנשיא העדה החרדית


הנה לשון קדשם של כתב ההכתרה

נזר ועטרה, צפירת תפארה, לראש גבר בכולא, גאון ישראל והדרה, לוחם מלחמת ה' במס"נ, עומד בפרץ וגודר גדרה, הגאון הגדול מעוז ומגדול, ארי שבחבורה, עוז לו וגבורה, בוצינא דנהורא, שר התורה, תהלתו מי ימלל, שבחו לספרה, שלשלת היוחסין בנן של קדושים מגזע תרשישים, עטרת תפארת ישראל, מאיר עיני ישראל, ציס"ע, ראש בני גולה, וכו' וכו'
כ"ק אדונינו מורנו ורבנו יואל טייטלבוים
נרו יאיר ויזרח כאור השמש בצהרים, בהר הקדש ירושלם בשמו הטוב כשמן הטוב, לחיים ארוכים טובים ולשלום
בעיר הקדש והתהלה, בהתאסף יחד טובי וראשי העדה החרדית המסוגלה, ובסוד שיח גדולי תורה ויר"ש טהורה, גמרנו אומר להגיש לפני כ"ק כסא תורתו וצדקתו הנעלה, את הספר הזה, נזר הקודש ועטרת הנשיאות הטהורה והמעולה, להיות לראשו לעטרת תפארת ובשם
נשיא העדה החרדית בקרתא קדישא ירושלם
יקרא המפורסמה בשם "ועד העיר לקהלת אשכנזים פרו"ח" (פרושים וחסידים) בעיה"ק ירושלים תובב"א
למרנא ורבנא די בגלותא, ואת בנציבין ומצודתך פרושה בירושלם
חתימות שבעת ראשי "ועד העיר" ["שבעת טוּבֵי הָעִיר"]:
רבי ברוך גרינפעלד[1]
רבי מאיר שרגא כ"ץ קליין[2]
רבי אלי' נחום פרוש גליקמן[3]
רבי אברהם כהן ראטה[4]
רבי עמרם ברש"י בלויא[5]
רבי יעקב מאיר שכטר[6]
רבי אברהם יוחנן בלומנטהל[7]

בהמשך הדף מופיע מכתב מעניין בכתב-ידו וחתימתו של הרב בענגיס, רבה של "העדה החרדית", המסכים לתת לאדמו"ר מסאטמר את עטרת הנשיאות של "העדה החרדית", וכותב בתוך דבריו:

הנני מצטרף לטובה לבקשת ראשי עדתנו היקרים ולברך את מעכ"ת נ"י וכל החוסים בצלו והחונים על דגלו... ומיני'[ה] ומינאי יתקליס עילאי...".

_____________________________________

[1] רבי ברוך גרינפעלד זיע"א - מתלמידיו של רבי משה גרינוולד זיע"א (בעה"מ של הספה"ק ערוגת הבושם). חיבר את הספה"ק אהל ברוך. נפטר ביום י"א באיר ה'תשט"ז.


[2] רבי מאיר שרגא כ"ץ קליין זיע"א -


[3] רבי אלי' נחום פרוש גליקמן זיע"א - נולד בשנת ה'תרנ"ב. שימש כמשגיח בתלמוד תורה עץ חיים, יחד עם הרב אריה לוין. חיבר מספר ספרי עזר לתלמידים. בין השאר הוציא לאורך השנים פרקים ממסכתות התלמוד הכוללים ליקוט של מפרשים, וכן הדפיס גמרות מפוסקות לתלמידים. היה חבר הנהלת העדה החרדית. בשנות מלחמת העולם השנייה ייסד ארגון שמכר לתושבי ירושלים מזון במחירי הקרן. פעל למען החקלאים שומרי השמיטה בישראל וגייס עבורם תרומות, יחד עם רבי שמואל זנוויל שפיצר. חיבר את הספר "החקלאות בתלמוד" ובו כינס את כל מאמרי חז"ל בענייני חקלאות. היה בעל חוש מוזיקלי והלחין לחנים רבים, וביניהם חיבר את השיר הנפלא 'ה' הוא מלכנו ולו אנו עבדים'. נפטר ביום כ"ח באלול ה'תשט"ז.


[4] רבי אברהם כהן ראטה זיע"א -


[5] רבי עמרם ברש"י בלויא זיע"א - נולד בשנת ה'תר"ס. ממייסדי וממנהיגי נטורי קרתא. נפטר ביום ט"ו בתמוז ה'תשל"ד.


[6] רבי יעקב מאיר שכטר זיע"א - מצדיקי ירושלים מהדור הקודם, ראה אודותיו בספה"ק תולדות מנחם, עמ' סד-סח.


[7] רבי אברהם יוחנן בלומנטהל זיע"א - נולד בשנת ה'תרל"ז. היה איש חינוך מאנשי היישוב הישן בירושלים. המנהל המייסד של בית היתומים ציון-בלומנטל. נפטר ביום י"ג בכסלו ה'תשכ"ז.


[8] רבי ראובן בענגיס זיע"א -

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page