top of page

יבוא בעל הכרם ויכלה קוציו

למען אחי ורעי! לכבוד הילולת ל"ג בעומר, לאחר שראינו כיצד שליחי הסט"א עשו כדרכם ורמסו את כבוד הצדיק האלקי רבי שמעון בר-יוחאי זיעועוכי"א, הנה ב' פנינים מהמקובל רבי סנדר ארלנגר זיע"א אודות תקופת העומר ול"ג בעומר שיאירו לנו כדקא יאות את כוונת הזדון של אותם פריצים


רבי סנדר ארלנגר זיע"א, תורת העבודה והתשובה, מאמרי ימי עבודת ספירת העומר, מאמר ז' אות ו'

והנה הכין הקב"ה בחסדיו לנו, תיקון כולל כאן בארץ הקודש, אחרי יום המר אשר לא עלינו חוגגים הפריצים, וגורמים ח"ו טומאה והתגברות הרע, מגיע אחריו סמוך יום ל"ג בעומר אשר מאיר אור שלהבת הקודש דהלולא דרשב"י, ורבבות אלפי ישראל שופכים לבם בתשובה ותפילה בציון הקדוש במירון, ומזה נמשך קדושה עליונה פנימית, ולהבה תלהט רשעים לבער כל טומאה מן הארץ, וכידוע בזוהר הקדוש דרשב"י ותלמידיו הקדושים היו 'מחצדי חקלא' לכלות קוצים מן הכרם על ידי לימוד הסוד, וזה הכח השאיר לנו לדור אחרון שיתבטלו כל כוחות הטומאה בגירסת ספר הזהר ולימוד הסודות הקדושים, אשר מקורם בעולם העליון הנסתר מכל החיצונים, ולקרב היום המקווה אשר תמלא הארץ דעה את ה', ויפקון על ידי ספר הזהר הקדוש ורזי תורה מן גלותא ברחמים גדולים, ותתבטל קליפת הערב רב ודעותיהם המשובשים המטעים את בית ישראל, והשי"ת יחזיר אותנו בתשובה שלימה, על ידי אור הבינה ואימא, שמאיר  לנו במיוחד בימי העומר, זמן גאולת מצרים.


רבי סנדר ארלנגר זיע"א, תורת העבודה והתשובה, מאמרי ל"ג בעומר, מאמר ה' אות ט'

עוד נלפענ"ד בס"ד אודות מה  שנתפשט בארץ הקודש מנהג לעשות מדורת אש בל"ג בעומר, לעורר זכותו דרשב"י בכל מקום ובפרסום, שיש בזה מקצת תיקון לשרוף זוהמת טומאת יום אידם של מחריבי הדת ומנאצי ה' שקמו בדור האחרון, שמרי פסולת דעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי דהיינו מלכותא דסט"א, שירי קליפת עמלק שבא ללחום בחודש אייר כנגד גילוי שכינה דיציאת מצרים, ובזמן הקטנות שחזרה טומאת מצרים להיאחז, כידוע מדברי האריז"ל בכוונות ימי העומר, והוא הנרצה גם כן במה שכתוב (דברים כ"ה יז) 'זכור את אשר  עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים'.
וכן בדור האחרון שכל הענינים חוזרים  ונשנים בכל הדורות אחרית כראשית, קמו הער"ב ר"ב משיירי זוהמת הדע"ת לפגום הדיעות ולטמאות קדושת ציו"ן, ועל זה אנו מצפים שיתקיים 'ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב' (ישעיה נ"ט כ), כי פשע הוא המרד, ואע"פ שישראל לא נחשדו להיות מורדים על מנת להכעיס, הוא מכח הערב רב ותערובת פש"ע ביעקב, לעומת י' פעמים אד"ם דקדושה שצריך ליתקן בימי העומר כידוע, ולכן משמיא סיבבו לשרוף תוקף זוהמא שלהם על ידי מדורות אש קודש לזכור זכות רשב"י שנאמר בעבורו 'נעשה אד"ם' (בראשית א' כו), ומעוררין רשפי אש שלהבתי-ה דוגמת ביעור חמץ, ועל צדיק יסוד עולם חדא קיימא עלמא ומכריע לכף זכות, ודו"ק.

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page