top of page

וארשתיך לי באמונה

למען אחי ורעי! והנה למרות שעדיין לא זכינו לבנין בית המקדש עדיין עלינו להאמין להבטחות הנביאים וזוהי האמונה שאליה אנו מחוייבים כדאיתא בנבואת הושע הנביא ע"ה (ב' כב)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי בֶּאֱמוּנָה וְיָדַעַתְּ אֶת יְדֹוָד:


ופירש"י, שם

וארשתיך לי באמונה - בשכר האמונה שהאמנת בגולה להבטחות שעל ידי נביאי:

ויש לדייק בדב"ק של רש"י הק' זיע"א, למה דווקא אמר 'בגולה' שזה נראה כיותר, אזי שיש להבין שככל הנראה רש"י הק' אומר לנו שדווקא להתחזק באמונה הנ"ל היא דייקא בהיות יהודים בגולה ולא בארה"ק, ששם ניתן להתחזק יותר באמונת ביאת משיח צדקנו שהבטיחו לנו הנביאים ע"ה


השי"ת יזכנו להיות דבוקים ברבותינו שבגולה שיאצילנו עלינו מאור תורתם לדלות מהאמונה בהבטחות והיעודים שנביאי האמת והצדק ניבאו לנו

האמונה בייעודי הנביאים
האמונה בייעודי הנביאים... וארשתיך לי באמונה - בשכר האמונה שהאמנת בגולה להבטחות שעל ידי נביאי


פוסטים קשורים

הצג הכול

למען אחי ורעי! דרשה מאת רבי נתן יוסף מייזעלס זיע"א (אב"ד ור"מ דקהל אבני שלמה מאנסי יצ"ו, איש אמונו של רבינו הקדוש מסאטמאר זצוק"ל, ועוד שמעתי אודות הגרנ"י מייזעלס זצ"ל: רביה"ק מסאטמאר זי"ע הורה לו כמה

למען אחי ורעי! הנני שמח להביא בפניכם מאמר המתייחס לענייני דיומא 'זאת התורה לא תהא מוחלפת' מאת הגאון הצדיק רבי נתן יוסף ב"ר שלמה מייזעלס זיע״א (אב"ד ור"מ דקהל אבני שלמה מאנסי יצ"ו, איש אמונו של רבינו

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page