top of page

השביעם שלא להתגרות מלחמה עם האומות

למען אחי ורעי! הנה בפרשת השבוע, פרשת וישלח, אנו נתקלים בצורה מאוד ניכרת של לימוד לדורות (פירוש הרמב"ן שם) על איך אנו צריכים לנהוג בגלויות ובפרט בגלות אדום - לאפוקי מגלות הערב-רב שהיא באה להרוס את הקיים, ולהתיר את האסור.


ויש להתאים את ענין גזרת הגלות באופן שאמרו חז"ל במס' ראש השנה, דף יח ע"א

כדרב שמואל בר אמי דאמר רב שמואל בר אמי ואמרי לה אמר רב שמואל בר נחמני אמר רב יונתן מנין לגזר דין (גזרת הגלות) שיש עמו שבועה (שלוש השבועות) שאינו נקרע, שנאמר (שמואל א ג, יד) לכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה


ונחזור לענייננו דהנה בעלי הדעות המשובשות ראו לעצמם להתיר את איסור שלוש השבועות בכל מיני חידודים שנובעים מבורות תורנית ועמארצות לשמה (אידיאולוגיות לאומניות), אבל מה שחסר בכל עניין הלימודים שלהם זה שבכלל לא למדו תורה כדקא יאות והחליטו להמציא מסורות חדשות


אבל אנחנו שהננו ממשיכי דרכם שהל האבות הק' ומשה רבנו ע"ה ושאר הצדיקים שבכל דוד ודור, מציינים את דב"ק, של המקובל האלקי רבנו בחיי ב"ר אשר ן' חלואה זיע"א, חומש בראשית, פרק לד פסוק ח'

ודע כי יש בפרשת הזאת באור למה שאירע ליעקב עם עשו אחיו, ורמז ג"כ לדורות למה שעתיד שיארע לנו תמיד עם בני עשו, וראוי לנו לאחוז דרכיו של יעקב שהתקין עצמו לשלשה דברים, למלחמה לתפלה לדורון. למלחמה הוא שכתוב ויחץ את העם אשר אתו וכתיב ויאמר אם יבא עשו וגו', לתפלה הוא שאמר אלהי אבי אברהם וגו' הצילני נא, לדורון הוא שכתוב עזים מאתים וגו'. וממנו ראה חזקיה המלך וכן עשה שהתקין עצמו לג' דברים אלו כלפי סנחריב מלך אשור, דכתיב (מלכים ב יח) ויתן חזקיהו את כל הכסף. וכתיב (דה"ב לב) ויתן שרי מלחמות על העם, וכתיב (מלכים ב יט) ויתפלל חזקיהו לפני ה'. וכן אנחנו צריכים ללכת בדרכי האבות להתקין עצמנו להקביל פניהם במנחה ובלשון רכה ובתפלה לפני ה' יתעלה, אבל במלחמה אי אפשר שנאמר (שיר ב) השבעתי אתכם בנות ירושלים וגו'. השביעם שלא להתגרות מלחמה עם האומות:

דהנה יש לנו ללמוד מאותו צדיק שדב"ק הינם נר לרגלנו, הינם שגם לאחר 1000 שנים לאחר חרבון הבית אנו יודעים שחלים איסור שלוש השבועות, ולא מחפשים התחכמויות לבטל את גזרת הגלות.


ונסיים בדב"ק של המהר"ל זיע"א רבי יהודה ב"ר בצלאל ליווא 'המהר"ל מפראג' זיע"א, נצח ישראל, פרק י"ח

הנה בארנו במה שיש בו די מענין מלכות רביעית, אשר חלק השם יתברך אליו חלק גדול בעולם, עד עידן עדנין. וחכמי אמת והחסידים והקדושים קבלו עול מלכות זה עליהם, כאשר עמדו על סוד מלכות רביעית זאת. וכבר כתבנו במה שיש בו די...

דהיינו שאם אחד מבעלי הדעות המשובשות ינסה להתהדר שהוא מבין בענייני הסוד והנסתר, תדע מראש שהוא איננו בכלל 'חכמי האמת' 'חסידים' או 'קדושים', אלא סתם מפורסם של שקר, שמנסה להשתרר על עמך בית ישראל


השי"ת יתן לנו את העזר לעבור את הקלי' הציונית ולהאיר עיני ישראל מפני הכפירה הציונית.


נצח ישראל לרבי יהודה ליווא 'המהר"ל מפראג' זיע"א
נצח ישראל לרבי יהודה ליווא 'המהר"ל מפראג' זיע"א

פוסטים קשורים

הצג הכול

נפל דבר בישראל

למען אחי ורעי! נפל דבר בישראל ביום שלישי, ערב חג השבועות, בשעה 12:58 הצביעו חברי הקואליציה כולל כל חברי הכנסת הלכאורה ''החרדים" על החלת דין רציפות לחוק הגיוס של גנץ מהכנסת הקודמת יו''ר הכנסת הכריז שבר

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page