top of page

הרפורמיזם של שרקי

למען אחי ורעי! המאמר הנ"ל לא יעסוק ביאיר שרקי, שגילה קלונו ברבים, אלא יותר באביו.


מראש הנני מגלה דעת שאם מישהו מחפש חנפנות ולקקנות כלשהי במאמר הנ"ל - דבר שנהי' מנהג ופולחן בצבור מסויים - הוא רחוק מאוד מלמצוא אותה כאן.


ונחזור לדוכתא שכן ראוי לציין כאן כמה נקודות משמעותיות בעניין של יאיר שרקי שמהם נלמד כדי להבהיר את הנקודה של אורי שרקי, שהרי 'התפוח לא נפל רחוק מהעץ'.


כן הורו לנו נביאי האמת והצדק וכן מופיע אצל רז"ל (יומא פו ע"ב):

"מפרסמין את החנפין מפני חילול השם שנאמר (יחזקאל ג, כ) "ובשוב צדיק מצדקו ועשה עול ונתתי מכשול לפניו".

ושם בפירש"י:

"מפרסמין את החנפין - שהן רשעים ומראין עצמן כצדיקים אם יש מכיר במעשיו מצוה לפרסמו מפני חילול השם שבני אדם למידין ממעשיו שסבורין עליו שהוא צדיק ועוד כשבא עליו פורענות בני אדם אומרים מה הועיל לו זכותו".

וכן פסק הרמב"ם (יד החזקה הלכות דעות, פרק ו' הלכה ח'):

..."אבל בדברי שמים אם לא חזר בו בסתר מכלימין אותו ברבים ומפרסמים חטאו ומחרפים אותו בפניו ומבזין ומקללין אותו עד שיחזור למוטב כמו שעשו כל הנביאים בישראל".

הרפורמיזם של יאיר שרקי תאוות שאפילו אצל בהמות לא ימצאו עם שנאה לקב"ה
הרפורמיזם של יאיר שרקי, תאוות שאפילו אצל בהמות לא ימצאו עם שנאה לקב"ה

אזי שאם נבאר את המשמעות של דבריו של יאיר שרקי (שגם שם משפחתו מעיד עליו ששקר עניינו):

אוהב בנים ואוהב את הקב"ה, זה לא סותר וגם לא חדש".

הנה הטענה השבתאית של יאיר שרקי היא באמת לא סותרת ולא חדשה, אלא כך באמת נהגו בקהילות השבתאיות.


כי אצלנו לא יתכן שאהבת גילוי עריות ואהבת הקב"ה ילכו יחדו, מכיוון שאצלנו ידוע דברי דוד המלך ע"ה (תהלים צז פס' י'):

"אֹהֲבֵי ה' שִׂנְאוּ רָע שֹׁמֵר נַפְשׁוֹת חֲסִידָיו מִיַּד רְשָׁעִים יַצִּילֵם".

אזי מכיוון ששיטת השבתאות היא דחיקת הקץ ע"י ביצוע עבירות, וכמו"כ כאן מי שאהבת בנים קודמת אצלו לאהבת הקב"ה הרי הוא, ובעיניו לפי התפיסת עולם השבתאית עליה גדל בביתו, אין כ"כ הבדל בין עשיית הרע ואהבת הקב"ה שהרי בעיניו להכעיס את הקב"ה בגילוי עריות של משכב זכור היא בעיניו נחשבת לאהבת השי"ת (עפרא לפומיהו).


ולחדד עניין זה שהרי בבית אביו תלויה תמונתו של הרצל שר"י, אותו מנהג שנוהגים השבתאים לתלות תמונתו של הרצל שר"י לצד ש"צ ימ"ש.


ועוד לחדד עניינו תפיסת עולמו של קוק בכך שמדמה את הרצ"ל שר"י למשיח בן יוסף (עפ"ל) וכמובן שדבר זה הינו תפיסת העולם המשיחית השבתאית אצל קוק וכת דיליה.


ועוד עניין מאוד מתבהר כאן מאמירתו של שרקי והיא שעצם כך שהוא מפרסם את הנ"ל, שהרי לכל הפחות אם הי' רוצה להרקב עם הסטיה המינית שלו בד' אמותיו, שאפילו להשוות אותו לבהמה אין ראוי בכלל להשוות אותו שהרי הבהמה לא מחפשת את הסטיות האלו, ובכך הבהמות יותר טובות מאותם סוטי מין מגלי העריות הבזויים האלו, והעניין ההוא שכך שהוא יצא בגלוי והודיע על כך זה מעיד שהינם מכת המפורסמים של שקר.


כמו שהוא משמש כעיתונאי 'לענייני חרדים' כאשר גדל בבית שמבוסס על 'שנאת חרדים'.


ונסיים בדב"ק של חז"ל כדי שנבין יותר טוב מדוע אצל הציונות הדתית הם כ"כ נגועים בצרעת הנ"ל והיא משום שהסיבה לכך שהם הלכו בכך שהם מתירים להם את העבודה הזרה הציונית (סנהדרין סג ע"ב):

"אמר רב יהודה אמר רב יודעין היו ישראל בעבודת כוכבים שאין בה ממש ולא עבדו עבודת כוכבים אלא להתיר להם עריות בפרהסיא".

דהיינו מדוע בעצם אנשים מרשים לעצמם להגדיר את עצמם כציונים ולאומיים ולהתחבר לציונות וללאומיות, כל זה הוא בשביל להתיר להם עריות בין בפרהסיא (ובין שלא בפרהסיא).


ולכן השי"ת יהי' בעזרנו לעמוד בניסיונות הדור להנצל מהתפיסת עולם השבתאית שהתגלתה דרך בית מדרשו של קוק וכת דיליה.

 

נ"ב. בעבר שלחתי לארגון מסויים שמתעסק בכך שישנו רב אחד בשם מלמד שנפגש עם רבניות רפורמיות, ושאלתי אותם מדוע הם לא יצאו נגד שרקי ומעלליו (עדיין לא קבלתי תשובה על כך).

 
הרפורמיזם של אורי שרקי, עם הרבנית הרפורמית רות קלדרון
הרפורמיזם של אורי שרקי, עם הרבנית הרפורמית רות קלדרון

והרי כל העניין כעת שנפל לפתחו של אורי שרקי בעניין בנו מוכיח קבל עם ועדה שבין כה וכה, אורי שרקי יצא מופסד


שהרי אם ישתוק על כך הרי זה מעיד שכל מה שדיבר נגד ענייני 'בני נח' ותפקידה של המדינה הציונית, הרי זה בלוף אחד גדול.


ובין אם ירים זעקתו על עניין זה, הרי זה יוכיח כי כל תפיסת עולמו של להשפיע מבפנים וכך שאנו בימות המשיח, זה גם כן שקר אחד גדול.


דבר שעומד כסתירה מוחלטת למה שלמדו אותנו חז"ל (לב ע"א):

"אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן משל לאדם אחד שהיה לו בן הרחיצו וסכו והאכילו והשקהו ותלה לו כיס על צוארו והושיבו על פתח של זונות מה יעשה אותו הבן שלא יחטא".

אזי שכעת אורי שרקי העמיד בנו בפתח של זונות הכיצד לא יחטא.


ויש עוד מה להוסיף כאן בענין הנ"ל, אך קצרה היריעה מלהחיל.

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page