top of page

הריסת הציונות שם מתחילה היהדות

למען אחי ורעי! הנה אנחנו עדים לתקופה שנועדה לעורר לבבות אחינו בית ישראל נגד הכפירה הציונית, ואמנם ישנם מפורסמים של שקר שקרויים רבנים ופוליטיקים שהם הם שהרסו והורסים לכל שומרי התורה והמצוות את החיים.


הם רוצים להצטייר טוב בעיני שונאי ישראל והיהדות ונדחקים תחת מגפיהם ומתחרים מי יודע הכי טוב להיתחב תחת חריצי מגפי הפריץ, כי זה תכלית חייהם להיות היודנראט.


והנה אגודה וש"ס - שהוקמה ע"י דוקטורים ופילוסופים ולא ע"י רבנים ות"ח - הראו את פרצופם האמיתי שהם מחוברים לטומאה ולכן גם הם טמאים...


אבל יש להבין מי הוא אויב היהדות בכך שכל מי שמתבטא נגד אורחות חיינו (וזה איננו כולל כמובן הצבעה בבחירות), הוא בפועל ציוני, כי הציונות מתחילה היכן שיש הרס היהדות, כך אמר אחד מגדולי הציונים חיים הזז שר"י (מובא מתוך סיפור קצר בשם הדרשה, התפרסם לראשונה בשנתון הספרות "לוח הארץ" לשנת תש"ג)

אין הציונות והיהדות דבר אחד, אלא שני דברים השונים זה מזה, בוודאי שני דברים הסותרים זה את זה, כשאדם אינו יכול להיות יהודי הוא נעשה ציוני... הציונות מתחילה ממקום הריסת היהדות, ממקום שתש כוחו של העם, דבר אחד ברור הציונות לא המשך ולא רפואה למכה היא עקירה והריסה.
אדרבא היא מסיחה את דעתה מן העם, מתנגדת לו, הולכת נגד רצונו ורוחו, חותרת תחתיו, ועוקרת אותו, ופורשת ממנו לדרך אחרת, למטרה רחוקה ומסוימת, היא וקומץ אנשים בראשה, גרעין של עם אחר: בבקשה לשים לב! לא חדש ולא מחודש אלא אחר, מי שאינו סבור כך או שהוא טועה או שהוא מרמה את עצמו.

ובוודאי כת היחצנים של קוק וכת דיליה בוודאי יאמרו שלא כך, אבל כך גם כבר אמר ד"ר הרצל שר"י ור' ריינס.... אז מה בדיוק הם מתפלפלים בראשית צמיחת גאולתנו כי יש להם בכך רווח כספי


ונחזור לדוכתא שכל מה שמנגד ליהדות הוא ציוני, ולכן אנחנו נגיד לכל בעלי הדעות המשובשות, שלא משנה איזה תארים יש להם ולא משנה איזה דרגות יש להם


שהריסת הציונות שם מתחילה היהדות


Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page