top of page

הפתרונים של ראש הכופרים ליוקר המחיה

למען אחי ורעי! הנה אמנם דבר התורה הזה הי' יותר מתאים לפרשת שמות, אבל מכיוון שהשעה צריכה לכך, אביא את מה שחז"ל דרשו במדרש במדבר רבה, פרשה טו פסקה כ'

'ללמדך שבשעה שאמר פרעה (שם א) "הבה נתחכמה לו וישימו עליו שרי מסים" קבץ את כל ישראל ואמר להם בבקשה מכם עשו עמי היום בטובה היינו דכתיב "ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך" בפה רך, נטל סל ומגריפה מי היה רואה את פרעה נוטל סל ומגריפה ועושה בלבנים ולא היה עושה מיד הלכו כל ישראל בזריזות ועשו עמו בכל כחן לפי שהיו בעלי כח וגבורים'.


הנה צץ לו ראש הכופרים הקודם ומציע הצעה שנראית כמבטיחה לזוגות הצעירים, חינוך חינם מגיל 0-3, מה סך הכל עומד מאחורי ההצעה הנ"ל, אם לא סך הכל להשתעבד עוד יותר לעבודה...


פחות משפחה ויותר עבודה.


אבל מה עם הבעיה עצמה 'יוקר המחיה', ובכן הטיפול בעצם הבעיה אין התייחסות, ההתייחסות היחידה היא 'תעבדו יותר'.


כמה אומללים הם הפריירים שקונים את הלוקשים האלו, בפרסומות הזולות של הליצן שרוצה להיות ראש הכופרים הבא.

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page