top of page

הפתרונים של ראש הכופרים ליוקר המחיה

למען אחי ורעי! הנה אמנם דבר התורה הזה הי' יותר מתאים לפרשת שמות, אבל מכיוון שהשעה צריכה לכך, אביא את מה שחז"ל דרשו במדרש במדבר רבה, פרשה טו פסקה כ'

'ללמדך שבשעה שאמר פרעה (שם א) "הבה נתחכמה לו וישימו עליו שרי מסים" קבץ את כל ישראל ואמר להם בבקשה מכם עשו עמי היום בטובה היינו דכתיב "ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך" בפה רך, נטל סל ומגריפה מי היה רואה את פרעה נוטל סל ומגריפה ועושה בלבנים ולא היה עושה מיד הלכו כל ישראל בזריזות ועשו עמו בכל כחן לפי שהיו בעלי כח וגבורים'.


הנה צץ לו ראש הכופרים הקודם ומציע הצעה שנראית כמבטיחה לזוגות הצעירים, חינוך חינם מגיל 0-3, מה סך הכל עומד מאחורי ההצעה הנ"ל, אם לא סך הכל להשתעבד עוד יותר לעבודה...


פחות משפחה ויותר עבודה.


אבל מה עם הבעיה עצמה 'יוקר המחיה', ובכן הטיפול בעצם הבעיה אין התייחסות, ההתייחסות היחידה היא 'תעבדו יותר'.


כמה אומללים הם הפריירים שקונים את הלוקשים האלו, בפרסומות הזולות של הליצן שרוצה להיות ראש הכופרים הבא.

פוסטים קשורים

הצג הכול

למען אחי ורעי! דרשה מאת רבי נתן יוסף מייזעלס זיע"א (אב"ד ור"מ דקהל אבני שלמה מאנסי יצ"ו, איש אמונו של רבינו הקדוש מסאטמאר זצוק"ל, ועוד שמעתי אודות הגרנ"י מייזעלס זצ"ל: רביה"ק מסאטמאר זי"ע הורה לו כמה

למען אחי ורעי! הנני שמח להביא בפניכם מאמר המתייחס לענייני דיומא 'זאת התורה לא תהא מוחלפת' מאת הגאון הצדיק רבי נתן יוסף ב"ר שלמה מייזעלס זיע״א (אב"ד ור"מ דקהל אבני שלמה מאנסי יצ"ו, איש אמונו של רבינו

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page